Trudna sytuacja PKSu, remont sali gimnastycznej i wyposażenie OIOMu i SORu

  • KW
  • 2016-06-18 19:01:17
Trudna sytuacja PKSu, remont sali gimnastycznej i wyposażenie OIOMu i SORu
  • Foto: TV Gawex

Za nami kolejne obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Na początku czwartkowego (16.06) posiedzenia Starosta Krzysztof Lis podziękował Członkom za wspólną pracę, pogratulował wspólnego sukcesu jakim było udzielenie absolutorium oraz pozwolił sobie na chwilę refleksji nad tym., co udało się osiągnąć, ale również nad tym co wymaga dalszej pracy w dążeniu do założonych celów.

Obrady poprzedziło Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKS Sp. z o.o. w Szczecinku. Zarząd wysłuchał sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki za rok 2015. Trudna sytuacja szczecineckiego przewoźnika nie jest tajemnicą i od dłuższego czasu przyprawia zarówno Członków Zarządu, jak i powiatowych radnych, o prawdziwy ból głowy. Mimo to zdecydowano o przyznaniu absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej spółki za rok 2015. Trudno mówić tu jednak o sukcesie i dobrych nastrojach, bowiem zaraz po części formalnej starosta skierował do przedstawicieli PKS słowa reprymendy. Zapowiedział wdrożenie programu naprawczego oraz z determinacją podkreślił, iż Zarząd będzie dążył do poradzenia sobie z palącymi problemami generowanymi przez podległą instytucję - informuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku. 

W dalszym ciągu posiedzenia Zarząd zdecydował o ustaleniu nagrody „Menadżer Oświaty 2016” w wysokości 2.500 zł oraz zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie remontu sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Remontowo – Budowlany „Nova” Stanisław Niezgoda ze Szczecinka - dodaje P. Rozmus.

Dużo czasu Członkowie Zarządu poświęcili rozbudowie szpitala, a dokładnie etapowi polegającemu na dostawie i montażu części wyposażenia na potrzeby oddziałów OIOM i SOR. Zdecydowali m.in. o wyborze wysokiej jakości respiratorów. 

Ponadto Zarząd dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego oraz w układzie wykonawczym budżetu powiatu szczecineckiego na rok 2016, a także zaakceptował projekt uchwał Rady Powiatu:
1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiatu szczecineckiego na lata 2016 – 2018”          
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu szczecineckiego na lata 2016 – 2027;

Komentarze (1)

olo 2016-06-19 17:51

to urodzony prezes Adam W co nakupywał nowych autobusów i wysłał je do włoch nie postawił spólki na nogi ??????

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: