Zlikwidują SzLOT lub zmienią sposób jego funkcjonowania

  • KW
  • 2016-06-17 09:10:34
Zlikwidują SzLOT lub zmienią sposób jego funkcjonowania
  • Foto: Tomasz Czuk/UM Szczecinek

Zakończyło się walne zgromadzenie członków Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zebranie rozpoczęło się od wysłuchania sprawozdania finansowego za rok 2015, które sporządziła Komisja Rewizyjna. Następnie zapoznano się z raportem z merytorycznej działalności stowarzyszenia oraz planami na rok 2016. Podczas dyskusji, przedstawiciele Urzędu Miasta i Powiatu Szczecineckiego, największych udziałowców SZLOT, wypowiedzieli się na temat dalszych losów stowarzyszenia.

Ciąg niekorzystnych zdarzeń, które od pewnego czasu kojarzone są ze SzLOT, każe mi zweryfikować opinie o sposobie funkcjonowania tej organizacji - stwierdził podczas toczącej się dyskusji Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas. W obecnym kształcie organizacyjnym, po wycofaniu się Starostwa z finansowania Akademii Nautiki, kondycja finansowa SzLOT nie pozwala na prowadzenie skutecznej działalności w tak szerokim jak dotychczas zakresie. Burmistrz Szczecinka zasugerował dwa administracyjne rozwiązania. Likwidację stowarzyszenia lub gruntowną zmianę sposobu jego funkcjonowania, która związana jest z koniecznością przemodelowania zakresu działań.

Wszystko więc wskazuje na to, że już od 2017 roku, dotychczasowe zadania SzLOT związane z obsługą wyciągu do nart wodnych, prowadzeniem plaż miejskich i kąpielisk  przejmie Ośrodek Sportu i Rekreacji. SzLOT natomiast odpowiedzialny będzie jedynie za budowanie oferty turystycznej miasta i powiatu, współpracę z gestorami usług hotelarskich i szeroko rozumiane doradztwo turystyczne. W podobnym tonie wypowiedział się Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, który zobowiązał się do użyczenia jednego z pomieszczeń, znajdujących się na terenie Regionalnego Centrum Rewitalizacji Jezior dla Szczecineckiej Organizacji Turystycznej.

Po zakończeniu dyskusji, członkowie stowarzyszenia przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium zarządowi tej organizacji. W wyniku głosowania zarząd Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej otrzymał absolutorium za rok 2015. Zebranie zakończyły wolne wnioski gestorów usług turystycznych zrzeszonych w tej organizacji.

info: Tomasz Czuk

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: