Nauka religii w szkołach. Zmiana obowiązujących przepisów

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-06-03 12:51:14
Nauka religii w szkołach. Zmiana obowiązujących przepisów
  • Foto: Gość Niedzielny

W Szczecinku jest obecnie zatrudnionych 20 katechetów w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Właśnie podpisano porozumienie w sprawie zmiany wymagań co do kwalifikacji osób nauczających religii katolickiej w szkołach.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski,  podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii katolickiej.

Porozumienie precyzyjnie określa kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana przez Episkopat do nauczania religii w poszczególnych typach szkół. 

W  podpisanym dokumencie  zawarty jest bezwzględny wymóg posiadania przez te osoby przygotowania pedagogicznego. Według porozumienia, religii w szkole podstawowej może nauczać m. in. osoba, która uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki lub w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

Takie stanowisko może zająć też osoba, który posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii. Ponadto uwzględniono przepis przejściowy dotyczący nauczycieli religii katolickiej, którzy w okresie trzech lat od wejścia w życie porozumienia muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje.

Do tej pory kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii rzymsko-katolickiej określało porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przykładowo w Szczecinku zatrudnionych jest 20 w 8 placówkach. Najwięcej bo aż czterech w SP1 i SP7

Wymagane  nową  umową wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym posiada 19 osób. 1 osoba zatrudniona za zgodą Kuratora Oświaty – absolwent teologii bez tytułu magistra przygotowania pedagogicznego,  nie posiada także dokumentów potwierdzających  kwalifikacje pedagogiczne. W świetle nowego porozumienia będzie musiała takie wykształcenie uzupełnić.

Info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: