Wybudują drogi gminne i powiatowe za dofinansowaniem 21 mln euro

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-06-02 11:35:18
Wybudują drogi gminne i powiatowe za dofinansowaniem 21 mln euro
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Kwota blisko 21 mln euro pozwoli na przebudowę prawie 60 km dróg gminnych i 40 km dróg powiatowych. Zaplanowano także budowę 5 km dróg wewnętrznych, które po realizacji inwestycji zostaną przekształcone w drogi gminne.

We wtorek, 31 maja 2016 r. w Szczecinie i Koszalinie włodarze zachodniopomorskim gmin i powiatów zawarli kolejne umowy na budowę lub modernizację lokalnych dróg ze wsparciem środków PROW na lata 2014-2020.

W obecności wicemarszałków Jarosława Rzepy oraz Tomasza Sobieraja, umowy podpisali włodarze Gmin: Biesiekierz, Manowo, Malechowo, Mielno, Polanów, Połczyn-Zdrój, Sławno, Sianów, Świdwin, Sławoborze, Biały Bór, Barwice, Czaplinek, Borne Sulinowo oraz Powiatów: Koszaliński, Świdwiński, Szczecinecki.

Powiat Szczecinecki reprezentowali wicestarosta Marek Kotschy, członek Zarządu Mariusz Kieling, wiceburmistrz Bornego Sulinowa Bogdan Korpal, burmistrz Barwic Zenon Maksalon oraz wiceburmistrz Białego Boru Jan Batruch.

Przypomnijmy, Powiat Szczecinecki uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m). Ostateczna kwota pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji wynosić będzie 2 337 334,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złotych i 00/100 groszy), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, płatne w dwóch transzach.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: