Międzynarodowy Dzień Dziecka

  • KW
  • 2016-06-01 09:59:56
Międzynarodowy Dzień Dziecka
  • Foto: TV Gawex

Międzynarodowy Dzień Dziecka to dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca. Z tej okazji składamy wszystkim dzieciom - małym i dużym najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i uśmiechu na twarzy każdego dnia!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: