XXIV sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim za nami

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-05-31 14:43:20
XXIV sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim za nami
  • Foto: UM Drawsko Pomorskie

Czy gmina Drawsko Pomorskie połączy się z zadłużoną gminą Ostrowice, te i inne tematy były przedmiotem dyskusji radnych podczas XXIV sesji w Drawsku Pomorskim.

W dniu 25 maja 2016 r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim – Włodzimierz Matusiak otworzył sesję i powitał zaproszone osoby.

Burmistrza Drawska Pomorskiego – Zbigniew Ptak przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, informując m.in. toczących się rozmowach w sprawie połączenia gmin Drawsko Pomorskie i Ostrowice. Radni zajęli się tematami działalności podmiotów gospodarczych oraz stanu zabezpieczenia gminy na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych.

Rada dokonała zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Nadała również tytuł "Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" Zygmuntowi Wesołowskiemu, który przez wiele lat działał w Klubie Sportowym "Drawa".

Radni podjęli również oświadczenie w sprawie tablicy pamiątkowej, której treść brzmi: "Postanawia się o podjęciu działań mających na celu zastąpienie tablicy umieszczonej na  pomniku ku czci żołnierzy radzieckich  w Drawsku Pomorskim (działka nr 312, obręb 11) tablicą zawierającą następujący napis: Żołnierzom polskim walczącym o wolną Polskę
na wszystkich frontach II wojny światowej".

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zamknął sesję.

 Info: Marcin Łukasz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: