Szybka, nadzwyczajna sesja Rady Miasta o dotacjach dla Politechniki i przedszkoli niepublicznych

  • KW
  • 2016-05-25 10:27:17
Szybka, nadzwyczajna sesja Rady Miasta o dotacjach dla Politechniki i przedszkoli niepublicznych
  • Foto: TV Gawex

Szczecineccy radni spotkali się dzisiaj (25.05) w sali posiedzeń Urzędu Miasta na kolejnej, tym razem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Porządek obrad zakładał sześć punktów, w tym uchwały dotyczące między innymi zmian w budżecie miasta. W sesji uczestniczyło 18 radnych.

Punktualnie o godzinie 8:00 rozpoczęła się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Szczecinek. Radni pod obrady wzięli cztery nowe uchwały. Na samym początku radni zajęli się projektami zmian w budżecie na rok 2016 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na najbliższe lata. Zmiany w budżecie związane były z urealnieniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6” (zwiększono wydatki o kwotę 300.000,00 zł w roku 2018).

W dalszej części sesji radni wzięli pod dyskusje kolejne uchwały. Związane one były m.in. z dofinansowaniem powstającego wydziału zamiejscowego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Mając na uwadze rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2016 roku dotyczące uchwały Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej w latach 2016-2018 (stwierdzenie nieważności uchwały) jedyną prawną możliwością wsparcia Politechniki Koszalińskiej przez Miasto Szczecinek jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację własnych zadań z zakresu wspierania nauki. O wsparciu zadecydowali szczecineccy radni podczas głosowania. Ostatni punkt obrad związany był z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Szczecinku przez Urząd Miasta.

Dzisiejsza sesja nadzwyczajna trwała niecałe 20 minut. Porównując dzisiejsze obrady do tego, co działo się podczas ostatniej sesji, można je uznać za spokojne. Wszystkie uchwały zostały przegłosowane płynnie, po przedstawieniu opinii poszczególnych komisji oraz w niektórych przypadkach po krótkich dyskusjach. 

Relacja z sesji dzisiaj (25.05) w serwisie informacyjnym Echa Dnia. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: