1,2 mln euro dla Lokalnej Grupy Działania ''Pojezierze Razem''

  • KW
  • 2016-05-25 07:30:37
1,2 mln euro dla Lokalnej Grupy Działania ''Pojezierze Razem''
  • Foto: TV Gawex

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał siedemnaście strategii rozwoju lokalnego. Wśród nich znalazła się strategia przedstawiona przez Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Razem” działającą na terenie powiatu szczecineckiego. To wspaniała i długo wyczekiwana wiadomość, ponieważ na podstawie parafowanych umów ogłaszane będą nabory na konkretne działania. We wtorek w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku członkowie zarządu Pojezierze Razem uroczyście odebrali umowę z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy.

Strategie rozwoju lokalnego to kluczowe dokumenty, na podstawie których będzie udzielane wsparcie na inwestycje i projekty ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Grupa Działania ''Pojezierze Razem'' to porozumienie, które zakłada współpracę pomiędzy pięcioma gminami: Barwice, Biały Bór oraz Borne Sulinowo jako trzy gminy miejsko-wiejskie oraz Grzmiąca i Szczecinek jako dwie gminy wiejskie.

Dokładnie 1,2 mln euro trafi do mieszkańców tych gmin, które należą do Lokalnej Grupy Działania ''Pojezierze Razem''. Jak zaznacza Paweł Mikołajewski, to bardzo duże i ważne przedsięwzięcie, gdyż z pieniędzy skorzystają nie tylko samorządy, lecz także nieformalne grupy działania takie jak np. koła gospodyń. To wszystko zaczyna się od lokalnej inicjatywy i wspierania jej ze środków Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieć, że wśród jednofunduszowych grup, które otrzymały dofinansowanie LGD Pojezierze Razem zajęła czwarte miejsce, a łącznie 9 miejsce spośród wszystkich strategii, które zostały ocenione pozytywnie. Napisaliśmy to sami, więc jesteśmy niezmiernie dumni, że realizujemy to sami i wkrótce ruszą pierwsze dofinansowania i projekty grantowe - mówi Paweł Mikołajewski, Burmistrz Białego Boru, Prezes Zarządu LGD ''Pojezierze Razem''.

Obecny na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa zanim uroczyście przekazał podpisaną umowę na ręce Pawła Mikołajewskiego, prezesa zarządu LGD ''Pojezierze Razem'', wcześniej pogratulował powstałej zaledwie rok temu grupie bardzo dobrze napisanej strategii rozwoju lokalnego i zaznaczył, że pierwsze środki powinny zostać uruchomione jesienią bieżącego roku. Nowe miejsca pracy, wzrost przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy, inwestycje w infrastrukturę turystyczną to główne cele, które stoją teraz przed Lokalną Grupą Działania ''Pojezierze Razem''.

Relacja ze spotkania już dzisiaj (25.05) w TV GAWEX. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: