Lokalna Grupa Działania ''Pojezierze Razem'' podpisała umowę

  • KW
  • 2016-05-18 13:51:55
Lokalna Grupa Działania ''Pojezierze Razem'' podpisała umowę
  • Foto: TV Gawex

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał siedemnaście strategii rozwoju lokalnego. Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i Robert Grzywacz, członek Zarządu Województwa podpisali w Koszalinie umowy z przedstawicielami lokalnych i rybackich grup działania. Wśród nich znalazła się strategia przedstawiona przez Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Razem”. To wspaniała i długo wyczekiwana wiadomość, ponieważ na podstawie parafowanych umów ogłaszane będą nabory na konkretne działania.

Przypomnijmy, strategie rozwoju lokalnego to kluczowe dokumenty, na podstawie których będzie udzielane wsparcie na inwestycje i projekty ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota blisko 180 mln zł przeznaczona na ten cel zostanie zainwestowana przede wszystkim w tworzenie nowych miejsc pracy oraz w rozwój przedsiębiorczości.

Lokalna Grupa Działania ''Pojezierze Razem'' obejmuje obszar pięciu gmin: Barwice, Biały Bór oraz Borne Sulinowo jako trzy gminy miejsko-wiejskie oraz Grzmiąca i Szczecinek jako dwie gminy wiejskie. Jest to obszar powiatu szczecineckiego z wyłączeniem miasta Szczecinek (miasto powyżej 20 tys. mieszkańców). Grupa na realizację zadań w ramach strategii będzie dysponować środkami z PROW na lata 2014-2020:
- Realizacja lokalnej strategii rozwoju 5 000 000 zł;
- Wdrażanie projektów współpracy do 2018 roku 100 000,00 zł;
- Wsparcie funkcjonowania LGD 1 250 000 zł.

Znakomitą informację otrzymali także przedsiębiorcy, bowiem 50% przyznanych środków zostanie przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej na terenach miejskich objętych lokalną strategią rozwoju. Mowa tu o podmiotach, które chciałby rozpocząć nową działalność gospodarczą, jak również o tych, którzy planują jej rozszerzenie - wyjaśnia dyrektor Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Razem” Dariusz Siubdzia. Lokalna Grupa Działania „Pojezierze razem” uroczyście odbierze umowę z rąk wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy 24 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

info: P. Rozmus, Starostwo Powiatowe Szczecinek

Lokalna Grupa Działania ''Pojezierze Razem'' podpisała umowę

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: