Zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu i pomoc rannym zwierzętom - raport Straży Miejskiej

  • KW
  • 2016-05-17 10:08:49
Zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu i pomoc rannym zwierzętom - raport Straży Miejskiej
  • Foto: TV Gawex

W okresie od 09.05.2016 do 15.05.2016 r. strażnicy miejscy podjęli 115 interwencji w stosunku do 113 osób. W tym 19 podjętych interwencji przez strażników dotyczyło zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring miejski.

W dniu 12.05.2016 r. około godziny 16.50 patrol Straży Miejskiej interweniował na ulicy 28-go Lutego, gdzie operator monitoringu miejskiego ujawnił spożywanie alkoholu przez dwóch mężczyzn. Za zakłócanie porządku publicznego na mężczyzn zostaną sporządzone wnioski do sądu o ukaranie.

W dniu 13.05.2016 r. o godz.17.45 do Straży Miejskiej wpłynęła informacja o mężczyźnie pijącym alkohol przy dworcu PKP. Patrol udał się na interwencję i zastał tam człowieka pijącego piwo. Ponieważ mężczyzna zakłócał tam porządek publiczny zostanie na niego sporządzony wniosek do sądu o ukaranie.

W dniu 13.05.2016 r. o godz. 20.00 operator monitoringu zarejestrował zakłócanie porządku na ulicy 1-go Maja. Strażnicy podjęli tam interwencję w stosunku do dwóch mężczyzn, którzy raczyli się tam wódką.

W dniu 12.05.2016 r. o godz. 10.00 w Kinie Wolność Straż Miejska czynnie uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną mającą na celu promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży.

W ostatnim tygodniu strażnicy wielokrotnie odwozili bezpańsko pozostawione zwierzęta do schroniska. Pomagali również zwierzętom rannym, potrąconym przez samochody. Na ulicy Koszalińskiej zastano rannego lisa, z ulicy Matusewicz przewieziono rannego ptaka, a w dniu 14.05.2016 r. podczas patrolowania ulicy Jana Pawła II strażnicy znaleźli ranną kaczkę, którą przewieźli do lecznicy dla zwierząt.

info: Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku Jolanta Siemaszko

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: