Nowe iluminacje szczecineckiego ratusza

  • KW
  • 2016-05-17 08:00:09
Nowe iluminacje szczecineckiego ratusza
  • Foto: Urząd Miasta Szczecinek/wizualizacje

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku budynek szczecineckiego Urzędu Miasta zyska nowy wygląd. Wszystko za sprawą iluminacji, na wykonanie których władze naszego miasta właśnie ogłosiły przetarg.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji iluminacji budynku Ratusza Miejskiego przy Placu Wolności 13 w Szczecinku oraz usunięcie wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, która będzie mogła samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Podczas poniedziałkowej (16.05) sesji Rady Miasta, szczecineccy radni zdecydowali o zmianach w budżecie i przeznaczeniu kwoty 200 tysięcy złotych na wyżej wymieniony cel. Wykonawcę inwestycji poznamy na początku czerwca, natomiast zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: