Radni rozpatrywali skargę na burmistrza związaną z konkursem ofert w MJOO

  • KW
  • 2016-05-16 15:05:48
Radni rozpatrywali skargę na burmistrza związaną z konkursem ofert w MJOO
  • Foto: TV Gawex

Gorącym punktem podczas dzisiejszej (16.05) sesji Rady Miasta Szczecinek była sprawa konkursu, który przeprowadzała Miejska Jednostka Obsługi Oświaty. Do Rady Miasta Szczecinek wpłynęła skarga na Burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa, związana z ww. konkursem, w której skarżący domaga się między innymi zwolnienia osób, które brały czynny udział w pracach komisji konkursowej.

Konkurs związany był z oddaniem w najem lokalu użytkowego – kuchni szkolnej oraz organizacji żywienia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinku oraz dostawą i wydawaniem posiłków w Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku. Do konkursu stanęły dwa podmioty gospodarcze, z czego jeden przedstawił niekompletną dokumentację. W związku z tym oferta ta powinna być odrzucona z przyczyn formalnych przez przewodniczącą komisji konkursowej. Tak się jednak nie stało - dodatkowo oferta tej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza. Drugi podmiot biorący udział w konkursie zaskarżył całe postępowanie, które w ostateczności zostało unieważnione przez Joannę Powałkę, Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty. Także prokuratura wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez pracowników MJOO, które zakończone zostało pod koniec stycznia 2016 roku. Ustalono wówczas, że przewodnicząca komisji konkursowej przekroczyła swoje uprawnienia i działała na szkodę drugiej firmy biorącej udział w konkursie. Warto zaznaczyć, że konkurs ofert ogłoszony został po raz drugi, oferty wpłynęły ponownie od tych samych, dwóch podmiotów i znowu wygrała go ta sama firma, gdyż oferta okazała się najkorzystniejsza.

W związku z całą sprawą, podmiot gospodarczy, który przegrał konkurs, złożył do Rady Miasta Szczecinek skargę na burmistrza, gdzie zarzucił Burmistrzowi Miasta Szczecinek brak reakcji w ramach sprawowanego nadzoru nad Miejską Jednostką Obsługi Oświaty w Szczecinku, na wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinku, w którym warunkowo umorzono postępowanie prowadzone przeciwko jednemu z członków komisji przeprowadzającej postępowanie konkursowe. Skarżący w szczególności stawia zarzut Panu Burmistrzowi, że posiadając w ocenie Skarżącego wiedzę o „popełnionym przestępstwie /…/ tydzień po” nic nie zrobił w tej sprawie. Ponadto informuje Burmistrza o możliwość pociągnięcia go, jako funkcjonariusza publicznego i osoby zobowiązanej do złożenia zawiadomienia, do odpowiedzialności karnej „na podstawie art. 231 k.k. w razie niewypełnienia tego obowiązku”. Skarżący domaga się od Burmistrza Miasta Szczecinek: „dyscyplinarnego zwolnienia z pracy i zajmowanego stanowiska pracy Głównej Księgowej Miejskiej Jednostki Oświaty w Szczecinku”; „dymisji Pani Joanny Powałki Dyrektor  Miejskiej Jednostki Oświaty w Szczecinku z zajmowanego stanowiska, osoby ogłaszającej konkurs, podpisującej się pod dokumentami konkursowymi”; „wyciągnięcia konsekwencji służbowych i prawnych /…/ w stosunku do Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinku, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku „z racji udziału czynnego  w pracach komisji konkursowej” - czytamy w uzasadnieniu ustawy. 

O sprawę dopytywała dzisiaj szczecinecka opozycja, a na ich pytania odpowiadali między innymi Joanna Powałka oraz Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas, który wyjaśnił, że po pierwszym konkursie otrzymał od podmiotu skarżącego pismo zakładające dwa rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jednym z nich była właśnie ponowna organizacja konkursu. Wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem - mówił Jerzy Hardie-Douglas podczas dzisiejszej sesji i zaznaczył, że Sąd Rejonowy w Szczecinku w wyroku w sprawie warunkowo umorzył postępowanie karne, gdyż doszedł do przekonania, że faktycznie Główna Księgowa Miejskiej Jednostki Oświaty w Szczecinku, jako członek komisji konkursowej, dopuściła się pewnych uchybień, ale uznał, że jej wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. Ponadto za ww. warunkowym umorzeniem postępowania przemawiały jej właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia. Dodatkowo należy podkreślić, że Pani Dyrektor MJOO oświadczyła, że oceniając dotychczasową pracę Pani Głównej Księgowej, należy oceniać jej całokształt, a nie tylko to feralne zdarzenie.

Ostatecznie uchwała ws. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczecinek została uznana za bezzasadną i została odrzucona.

Komentarze (3)

ola 2016-05-16 17:11

Sprawę z oskarżenia p. Młyńskiej badała prokuratura! Podobno w państwie prawa za 1 przewinienie jest 1 kara, ale może pis uważa inaczej?

Monika 2016-05-17 09:51

Poziom dyskusji na tej sesji był żenujący 5 godzin wzajemnych oskarżeń i obrażania, ale wiadomo przykład idzie z góry. Teraz takie standardy w całym państwie panują. W dobrym tonie niedługo będzie wywieszanie takich haseł jak na stadionie Legii, kogo na szubienice. Boże ratuj!!!

2016-05-17 10:34

Chyba czegoś nie rozumiem za 1 przewinienie jest 1 kara? Tylko policja za 1 przewinienie ukarze nie 1 karą a 2 1) kara pieniężna 2) punkty karne

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: