48 Gala Naczelnej Organizacji Technicznej

 • Redakcja TV Gawex
 • 2016-05-16 13:17:29
48 Gala Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Foto: TV Gawex

"Koszalińskie Dni Techniki" są jedną z ważniejszych form działalności Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych i Środkowopomorskiej Rady NOT w Koszalinie. W tym roku Dni Techniki organizowane są po raz 48, a swym zasięgiem obejmują firmy z całego woj. zachodniopomorskiego zrzeszone przy Środkowopomorskiej Radzie NOT.

W sobotę 14 maja około 500 osób zgromadziło się na uroczystej gali, w sali koncertowej Filharmonii w Koszalinie. Otwarcia  dokonali profesor doktor habilitowany inżynier Tomasz Heese Prezes Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie oraz Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński. Wykład inauguracyjny na temat statusu budowy Autostrady S6 wygłosił Krzysztof Kowalski przedstawiciel GDDKiA w Szczecinie, kierownik projektu budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, parlamentarzyści, kadra naukowa Politechniki Koszalińskiej, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, przedsiębiorcy, nominowani do nagród oraz zaproszeni goście. W czasie uroczystej gali prezentowani byli laureaci, którzy zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami. Nad całym przedsięwzięciem patronat honorowy objęli: Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof dok hab inż Tadeusz Bohdal, Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski oraz  Prezes Zarządu Głównego FSN-T NOT Warszawa Ewa Mańkiewicz - Cudny.

Nagrodzeni w ramach 48 Koszalińskich Dni Techniki otrzymali statuetkę NOT- owskiego GRYFA, zaprojektowaną i wykonaną przez znanego rzeźbiarza, specjalizującego się w rzeźbach z brązu pana Romualda Wiśniewskiego. Kapituła Nagród i Wyróżnień pod przewodnictwem prof. dok. hab. inżyniera Tomasza Heese Prezesa Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie uhonorowała działalności i sylwetki, których niewątpliwe osiągnięcia zasługiwały na wyróżnienie w następujących kategoriach:

 1. „Zachodniopomorski Produkt 2016” – jest to produkt wytwarzany w firmach województwa zachodniopomorskiego. Wyróżnia się pod względem użytkowym, jakości, estetyki i nowoczesności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Zachodniopomorskim Produktem 2016 został produkt firmy MEDEN-INMED Sp z o.o. z Koszalina za system do dynamicznego odciążania pacjenta ELEVO oraz MIX POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina za "Innowacyjne Myjnie MIX".
 2. „Koszaliński Produkt 2016” – jest to produkt wytwarzany w firmach subregionu koszalińskiego, który dzięki swym walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym skutecznie konkuruje na rynku krajowym i zagranicznym. Koszalińskim Produktem 2016 wybrano produkt firmy MEDEN-INMED Sp z o.o. z Koszalina za "Mobilne krzesło do higieny z regulacją  pozycji MiHiCan" oraz  WIEK - POL 2 Mateusz Abramczyk z Wiekowa za "Żołądki drobiowe po marynarsku- zupa gulaszowa"
 3. "Firma Roku 2016" - wyróżnienie przyznawane za przedsiębiorczość, innowacyjność i efektywność działalności gospodarczej, uhonorowanie pozycji firmy na rynku i jej wkład w rozwój gospodarczy regionu. Firma musi charakteryzować się wysoką pozycją na rynku, dynamiką wzrostu, innowacyjnością produktów, skutecznym zarządzaniem, a także dostosowaniem oferty do potrzeb i wymogów branży. Decyzją Kapituły zaszczytny tytuł Firma Roku 2016 przyznany został  firmie IMSO Ki Sp z o.o.
 4.  „Usługa 2016” – jest to wysokiej jakości usługa świadczona w firmach i instytucjach na terenie województwa zachodniopomorskiego, która wyróżnia się pod względem jakości i nowoczesności. Na Usługę roku 2016 wybrano Przedsiębiorstwo Instalacyjne Inżynier Marcina Ołówka za kompleksową obsługę inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych.
 5. Inwestycja 2016” – laureatami w tej kategorii mogą zostać najlepsi na terenie województwa zachodniopomorskiego  inwestorzy i wykonawcy nowych lub modernizowanych obiektów budowlanych, a także inwestycji innych rodzajów budownictwa zakończonych w 2015 roku. Tytuł Inwestycja 2016 roku został przyznany firmie Mojsiuk Sp z o.o. spółka komandytowa Stare Bielice za "Serwis samochodów ciężarowych  Mercedes Benz w Gorzowie Wielkopolskim"
 6.  „Menedżer Pomorza Zachodniego 2016” laureatami tej kategorii mogą zostać kierownicy firm, wyróżniający się przedsiębiorczością i efektywnością w działalności gospodarczej. Kapituła nagród i wyróżnień po zapoznaniu się z profilem działalności, strukturą organizacyjną oraz efektami ekonomicznymi nadała tytuł Menedżer Pomorza Zachodniego 2016  Zdzisławowi Zakrzewskiemu - prokurentowi HAKO Technology Sp z o.o.
 7. „Lider Samorządu Terytorialnego 2016” - wyróżnienie przyznawane za tworzenie warunków wzrostu gospodarczego i partnerskiego wsparcia dla przedsiębiorstw i inwestorów oraz szczególną dbałość o potrzeby społeczne.W odpowiedzi na przedstawioną charakterystykę działalności, Kapituła Konkursu postanowiła tytułem „Lider Samorządu Terytorialnego 2016” uhonorować Janusza Gromka - prezydenta miasta Kołobrzeg
 8. „Nowe rozwiązania z dziedziny ochrony środowiska ” -  wyróżnienie w tej kategorii jest  przyznawane instytucjom, które swoją misję spełniają poprzez uczestnictwo w rozwiązywaniu  problemów związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem  zagrożeniom związanym z rozwojem gospodarczym. W tym roku Kapituła Nagród i Wyróżnień postanowiła wyróżnić Miejską Energetykę Cieplną Sp z o.o. z Koszalina
 9. "Nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za rok 2016" przyznawana za rozwiązania niestosowane w kraju, w szczególności opatentowane oraz takie, które zapewniają osiągnięcie parametrów technicznych lub techniczno – ekonomicznych wyższych od dotychczas uzyskiwanych i odpowiadającym nowoczesnym osiągnięciom. W konkursie „Za nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za rok 2015”  Komisja ds. Konkursów i Nagród NOT przyznała nagrodę I stopnia za Nowej Generacji hak holowniczy  do pojazdów samochodowych opracowany  przez zespół reprezentujący Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej.

Patronat medialny nad imprezą sprawowany był przez lokalne media takie jak:Telewizja Polska S.A. Oddział Szczecin, Radio Koszalin S.A. – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie, Telewizja Gawex, Magazyn koszaliński Prestiż, Tygodnik miejski Nasze miasto. 

 Relację z tego wydarzenia będzie można zobaczyć wkrótce na antenie TV Gawex.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: