Sytuacja PKSu oraz sygnalizacja świetlna przy szpitalu - obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • KW
  • 2016-05-16 09:11:37
Sytuacja PKSu oraz sygnalizacja świetlna przy szpitalu - obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Pod koniec ubiegłego tygodnia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Podobnie jak ostatnio pierwsze punkty porządku obrad poświęcone były szczecineckim spółkom, w których udziały ma powiat, tj.: PKS i Szpital.

Sytuacja finansowa przewoźnika od dawna absorbuje członków zarządu oraz radnych Rady Powiatu Szczecineckiego. Tym razem debatowano nad uregulowaniem przedterminowych należności za sprzedaż paliwa. Podtrzymano wcześniejsze ustalenia, iż zarząd spółki bezwzględnie i na bieżąco powinien informować o jej aktualnej kondycji. W najbliższym czasie członkowie zarządu mają również poznać analizę dotyczącą przewozów w poszczególnych gminach.

Następnie powrócono do projektu zainstalowania sygnalizacji świetlnej umożliwiającej bezpieczny wyjazd karetek główną bramą szpitala przy ul. Kościuszki. Choć przedsięwzięcie jest niezmiernie istotne, a sam koszt wykonania rzeczonej sygnalizacji nie przekracza sumy jaką w swych szacunkach przewidywał zarząd, to jednak rodzi wiele trudności innej materii. Chodzi o zamianę w organizacji ruchu, która w konsekwencji wymusi zainstalowanie nowego oznakowania oraz przeniesienie zatoczki autobusowej, co nieuchronnie wygeneruje kolejne koszty. Interesy szpitala muszą być jednak kompatybilne z interesami użytkowników drogi - wyjaśnia Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Szczecinek. Pozostając przy Spółce Szpital, zarząd raz jeszcze dokonał finansowej analizy zadania pn. „Rozbudowa szpitala w Szczecinku – III etap – SOR , OIOM i oddział pediatryczny” – 3 etap polegający na dostawie i montażu części wyposażenia oddziałów OIOM i SOR.

Uchwały, które podjął zarząd podczas czwartkowych obrad dotyczyły m.in.: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w celu zlecenia w 2016 r. fundacjom i organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016. Ponadto Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski:
1. Dyrektora Zespołu szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne ucznia II Liceum Ogólnokształcącego;
2. Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku w sprawie: przejęcia na mienie Powiatu Szczecineckiego i przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Szczecinku dz. nr 76/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Szczecinek 19;
3. Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie dodatkowych drzew z terenu na którym powstaje stadion lekkoatletyczny, przy ul. Stanisława Staszica  w Szczecinku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: