Patrol ekologiczny pojedzie nowym samochodem

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-05-13 10:15:18
Patrol ekologiczny pojedzie nowym samochodem
  • Foto: UM Czaplinek

Od początku maja br. Straż Miejska w Czaplinku prowadzi patrole przy użyciu nowego samochodu. Samochód ten to nowa Dacia Sandero Stepway Ambiance 90 KM. Zakup samochodu kosztował 47 tys. zł i w połowie został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zakup ten został zrealizowany w ramach projektu „Doposażenie Straży Miejskiej w Czaplinku w samochód do prowadzenia patrolu ekologicznego”.

Jak twierdza czaplineccy urzędnicy straż Miejska w Czaplinku dzięki doposażeniu w specjalistyczny samochód będzie znacznie mobilniejsza i zdecydowanie szybciej będzie podejmować interwencje w zakresie ochrony przyrody. Strażnicy będą mogli dotrzeć do większej ilości miejsc w krótszym czasie w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów wynikających m.in. z ustawy o ochronie przyrody, z ustawy o odpadach, z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (np. w zakresie postępowania z odpadami i ściekami). Strażnicy miejscy dzięki posiadanemu samochodowi będą mogli kontrolować i egzekwować przestrzeganie zakazów obowiązujących w Drawskim Parku Krajobrazowym. 

Ponadto Straż Miejska będzie mogła wypełniać swoje obowiązki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt, wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czaplinek.

 Doposażenie Straży Miejskiej w Czaplinku w sprzęt do prowadzenia patrolu ekologicznego znacznie przyczyni się do poprawy ochrony środowiska na terenie gminy Czaplinek.

 Info: UM Czaplinek

 

Komentarze (2)

Sylwo 2016-05-13 21:14

Najpierw wleźli w kompetencje policji bawiąc się radarami,a teraz zajmą się ochroną środowiska.Co to jest straż miejska i w jakim celu ją powołano.Do błądzenia?

xyz 2016-05-15 18:48

Być może Czaplinek leży w szuwarach?

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: