Szczecineccy nauczyciele stracą pracę?

  • KW
  • 2016-05-10 12:05:28
Szczecineccy nauczyciele stracą pracę?
  • Foto: TV Gawex

Każdego roku w okresie wiosennym, dyrektorzy placówek szkolnych zobowiązani są do przedłożenia organom prowadzącym tzw. arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny. Jest to dokument zawierający wszystkie szczegóły dotyczące pracy szkoły w kolejnym roku, takie jak np. struktury programowo-pedagogicznej czy obsady kadrowej. Termin składania arkuszy minął 30 kwietnia.

Arkusz organizacji szkoły jest podstawowym dokumentem planistycznym placówki, w którym dyrektorzy określają szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w przyszłym roku szkolnym. Procedury są następujące: arkusz organizacji, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, przedkładany jest przez dyrektora placówki organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia w terminie do 30 kwietnia. Organ prowadzący szkołę, w tym przypadku miasto, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku. Takie dokumenty dotyczące funkcjonowania naszych szczecineckich szkół trafiły już na biurko burmistrza. Dobra wiadomość jest taka, że żaden nauczyciel, który jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony poprzez mianowanie nie będzie zwolniony - informuje Joanna Powałka, Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty.

Jeśli chodzi o nauczycieli, którym umowa kończy się z ostatnim dniem sierpnia, sprawa nie jest do końca pewna, ale też i ostatecznie przesądzona. Wszystko rozbija się o liczbę uczniów, szczególnie klas pierwszych. Przypomnijmy, w tym roku z powodu odwrócenia ustawy o obowiązku szkolnym dla 6-latków, liczba pierwszaków będzie niższa, jednak w chwili obecnej nie wiadomo ile ostatecznie powstanie oddziałów klas pierwszych, a to automatycznie przedkłada się na decyzję o redukcji etatów.

Jak w tym roku przedstawia się liczba uczniów w szkołach podstawowych? W szkołach podstawowych nastąpił spadek liczby dzieci, co jest wynikiem reformy oświatowej. Będzie w nich 2208 dzieci w 94 oddziałach. W przypadku szkół podstawowych spadek nastąpił o 172 uczniów - wylicza Joanna Powałka. Z kolei wzrost liczby uczniów nastąpił w gimnazjach, dokładnie o 85 uczniów. Obecnie w szczecineckich gimnazjach mamy 989 uczniów. Te liczby jednak mogą się jeszcze zmienić - wszystko będzie zależało między innymi od migracji ludności i zapisów dzieci do szkół miejskich, gdyż jeszcze jest na to czas. W te wyliczenia nie wlicza się uczniów szkół niepublicznych, czyli jeżeli chodzi o nasze miasto, dotyczy to dwóch placówek - Prywatnego Liceum i Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Społecznych STO. Tam również cały czas trwają nabory. Ostateczną liczbę uczniów w szkołach oraz obsadę nauczycieli poznamy pod koniec sierpnia.

Komentarze (1)

ddd 2016-05-10 14:51

Burmistrz będzie zwalniał, a miało być 1000 nowych miejsc pracy?

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: