Obserwatorium astronomiczne w zabytkowej wieży ciśnień!

  • KW
  • 2016-05-05 09:25:11
Obserwatorium astronomiczne w zabytkowej wieży ciśnień!
  • Foto: TV Gawex

Szczecinecki ratusz ogłosił właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odrestaurowania zabytkowej wieży ciśnień znajdującej się przy ulicy Lipowej, z adaptacją obiektu na obserwatorium astronomiczne.

Powstanie wieży ciśnień w Szczecinku datuje się na 1912 rok. Znajdująca się przy ulicy Lipowej i Wodociągowej wieża, wznosi się na 36 metrów, a wysokość samego wzgórza sprawia, że jest ona jednym z najwyższych obiektów w mieście. Stamtąd widnieje niesamowity krajobraz Szczecinka, a także okolic z panoramą jeziora Trzesiecko i Wielimie. Wieża funkcjonowała do grudnia 1989 roku, czyli do momentu oddania do użytku nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bugnie. Dokładnie 2 października 2012 roku ze szczytu wieży zdemontowano kopułę i 20-tonowy zbiornik, który kiedyś gromadził wodę i zasilał szczecineckie wodociągi. Na miejscu zdemontowanych elementów pojawił się dach, który przykrył konstrukcję.

Szczecinecki ratusz postanowił zadbać o niefunkcjonującą wieżę ciśnień i zaadaptować ją na obserwatorium astronomiczne. Wczoraj (04.05) miasto ogłosiło przetarg, który nosi tytuł: ''Dokumentacja projektowa odrestaurowania zabytkowej wieży ciśnień z adaptacją obiektu na obserwatorium astronomiczne w Szczecinku''. Według specyfikacji przetargowej obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, a dokumentacja projektowa ma dotyczyć renowacji istniejącej wieży i przystosowanie jej do nowej projektowanej funkcji - obserwatorium astronomicznego z uniwersalnym teleskopem głównym, przystosowanym do obserwacji wizualnych, astrofotografii, pomiarów fotometrycznych, pozycyjnych i zakryciowych oraz dziennych obserwacji Słońca. 

Planuje się, iż w obserwatorium będą mogły odbywać się: lekcje astronomii dla klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, zajęcia koła astronomicznego szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, zajęcia dla uczniów np. biorących udział w Olimpiadzie Astronomicznej czy zajęcia otwarte dla wszystkich miłośników astronomii, wykłady popularnonaukowe połączone z pokazami nieba, nocne obserwacje dla wszystkich chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli, dzienne wizyty różnych grup osób spoza szkół, zainteresowanych obserwatorium, a także nocne obserwacje dla różnych grup osób spoza szkół i spotkania Koła Przyjaciół Astronomii. Zajęcia w obserwatorium mają się odbywać zarówno w dzień
(godziny 8.00-16.00) jak i wieczorami (godziny 19.00-22.00) oraz obejmować całonocne obserwacje (godziny 17.00-7.00 w zależności od pory roku).

Teren wokół obserwatorium musi zostać zagospodarowany poprzez wykonanie m.in. specjalnego oświetlenia terenu, niezanieczyszczającego światłem nieba (w najbliższej okolicy obserwatorium czerwone lampy led wyznaczające ciągi komunikacyjne podczas obserwacji, jako alternatywa do pełniejszego oświetlenia podczas niepogody), utwardzonego dojścia celem zapewnienia możliwości dostępu również osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Przetarg na wykonanie dokumentacji zostanie rozstrzygnięty po 25 maja br., a jego cenę poznamy po postępowaniu przetargowym.

Obserwatorium astronomiczne w zabytkowej wieży ciśnień!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: