Komornik ze Szczecinka przywłaszczył ponad milion złotych

  • KW
  • 2016-04-13 07:19:51
Komornik ze Szczecinka przywłaszczył ponad milion złotych
  • Foto: TV Gawex

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko byłemu komornikowi ze Szczecinka, podejrzanemu o niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o komornikach sadowych i egzekucji oraz o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 1 128 139,19 zł.

Z ustaleń postępowania wynika, iż podejrzany zajmując stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku, w okresie od grudnia 2009 r. do 13 października 2014 r., nie przekazał osobom uprawnionym pieniędzy w łącznej kwocie 1 128 139,19 zł, które uzyskał w toku prowadzonych egzekucji. Pieniądze te przywłaszczył, działając na szkodę 324 wierzycieli. Nie dopełnił on przy tym obowiązku określonego w art. 22 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, z którego wynika powinność przekazania osobom uprawnionym wyegzekwowanych należności.

Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut z art. 284 § 2 k.k., w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 231 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i przesłuchał go w tej sprawie. W toku przesłuchania podejrzany ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wobec tego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju, z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu. Ponadto na mieniu podejrzanego zabezpieczono wykonanie obowiązku naprawienia szkody, który może zostać w stosunku do niego orzeczony.

info: Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

Komentarze (3)

Ja 2016-04-13 08:24

Czy ktoś się który to komornik ??

Ja 2016-04-13 09:25

Możliwe,że W. bo i jemu oddać pieniędzy się nie chciało. Łatwiej było napisać "nieściągalny".

Ja 2016-04-14 15:32

Były komornik Marek O.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: