Szczecinek przyjmie repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR

  • KW
  • 2016-04-05 10:36:31
Szczecinek przyjmie repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
  • Foto: TV Gawex

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, w naszym mieście osiedli się nieokreślona imiennie rodzina polskiego pochodzenia – repatrianci z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR. Taką decyzję jednogłośnie podjęli szczecineccy radni na poniedziałkowej (04.04) sesji Rady Miasta.

W preambule do ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub politycznych, nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić.

Dlatego też realizując to przesłanie Burmistrz Miasta Szczecinek Jerzy Hardie-Douglas postanowił wystąpić do Rady Miasta Szczecinek o zapewnienie warunków do osiedlenia się w Szczecinku nieokreślonej imiennie, czteroosobowej rodzinie pochodzenia polskiego, podlegającej repatriacji. Wczoraj podczas sesji Rady Miasta radni jednogłośnie wyrazili zgodę na repatriację.

Uchwała zapewniła, że miasto Szczecinek przekaże rodzinie repatriantów lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, nadającej tej rodzinie tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Zaproszenie nieokreślonej imiennie rodziny pozwoli na uzyskanie zgodnie z ustawą o repatriacji, dotacji z budżetu państwa rekompensującej koszty związane z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla rodziny repatriantów. Jednocześnie Miasto Szczecinek zobowiązuje się do udzielenie rodzinie repatriantów pomocy na podstawie innych przepisów, a także pomocy w uzyskaniu zatrudnienia - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: