Za nami 19 sesja Rady Powiatu

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-03-31 19:42:40
Za nami 19 sesja Rady Powiatu
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

W czwartek, 31 marca 2016 roku na 19 obradach sesji Rady Powiatu zebrali się powiatowi radni w celu omówienia spraw związanych głównie z rocznymi sprawozdaniami oraz planami na rok 2016.

Początek sesji otworzyły interpelacje i wnioski radnych, podczas których podniesiono kwestię rozwiązania SzLOTu, w przypadku gdy okaże się, że nie będzie on zarządcą Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Radny Jerzy Dudź poruszył również kwestię nielegalnego wysypiska odpadów, na polach wsi Skotniki oraz tego czy starosta szczecinecki zamierza podjąć w związku z tym jakieś działania. Następnie głos w tym samym punkcie zabrała radna Joanna Pawłowicz, która dopytywała się o powody obniżenia dotacji dla szkół niepublicznych głównie tych kształcących dorosłych, a także o to czy PKS ma jakieś zobowiązania względem Komunikacji Miejskiej. Radna poruszyła także kwestię dotacji do kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego, sugerując przy tym aby w przyszłości z tego typu możliwości korzystały jedynie osoby zagrożone utratą stanowiska pracy. Radny Wójcik z kolei dopytywał o plac po starym dworcu PKSu przy ul. Kaszubskiej, a dokładnie o to czy już wpłynęły jakieś oferty na jego kupno oraz jakie działania podjęła prezes spółki, Halina Modzelewska w celu jego sprzedaży. Radny dopytywał również czy w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej przewidywane jest stanowisko wicedyrektora.

W dalszej części obrad rady dyrektor SAPIKU Kamil Klimek omówił prezentację realizowanych zadań z zakresu kultury i promocji, wykonywanych w 2015 r. przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury oraz realizacji porozumienia w sprawie prowadzenia Biblioteki Powiatowej za rok 2015.

Za raz po nim z podobną prezentacją wystąpiła dyrektor zarządzająca Academią Nautica, pani Katarzyba Kucaba, która bardzo szczegółowo przedstawiła  zrealizowane w 2015 r.  zadania edukacyjno – wychowawcze.

Następny punkt obrad to sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na obszarze powiatu szczecineckiego z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego – za rok 2015, a także  o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu szczecineckiego za rok 2015. Tutaj sprawozdania składali kolejno Powiatowy Inspektor Weterynarii oraz zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W końcowej części 19 sesji Rady Powiatu radni podjęli uchwały m.in. o

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2016 – 2018”;

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016;

3) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Szczecinku;

4) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.

Na koniec starosta szczecinecki odniósł się do wszystkich zapytań i wniosków radnych. Poinformował również zebranych radnych, że w wyniku braku porozumienia z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, pani Barbara Szysz, dotychczasowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, która z końcem lutego przeszła na zasłużoną emeryturę będzie pełniła tę funkcję jeszcze do 30 czerwca.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: