800 tysięcy złotych dla wydziału zamiejscowego Politechniki Koszalińskiej od miasta

  • KW
  • 2016-03-25 09:38:14
800 tysięcy złotych dla wydziału zamiejscowego Politechniki Koszalińskiej od miasta
  • Foto: Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska we współpracy z firmą Kronospan, miastem Szczecinek oraz powiatem szczecineckim już 1 października 2016 roku otworzy w naszym mieście wydział zamiejscowy Przemysłu Drzewnego o kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Na najbliższej sesji Rady Miasta, 4 kwietnia br., szczecineccy radni podejmą również uchwałę związaną z przyznaniem dotacji celowej w wysokości 800 tysięcy złotych na ww. cel.

O tym, że od 1 października 2016 roku studenci pójdą na pierwsze wykłady w Szczecinku pisaliśmy w artykule: Wydział Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku ruszy 1 października 2016. Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie głównie przez firmę Kronospan, natomiast udostępnienie budynku starej "Budowlanki" przy ulicy Artyleryjskiej będzie wkładem w inwestycję powiatu szczecineckiego, a miasto Szczecinek dołoży się przeznaczając łącznie 800 tysięcy złotych.

O wsparciu finansowym politechniki przez miasto zdecydują szczecineccy radni na najbliższej sesji Rady Miasta 4 kwietnia. W uzasadnieniu tej uchwały czytamy, że w podpisanym w 2015r. przez Burmistrza Miasta, Starostę Szczecineckiego, Firmę Kronospan i Politechnikę Koszalińską liście intencyjnym o utworzeniu w Szczecinku Wydziału Zamiejscowego Politechniki Koszalińskiej, Burmistrz zobowiązał się do zarekomendowania Radnym RM Szczecinek, dofinansowania w/w przedsięwzięcia. Dofinansowanie miałoby mieć charakter długofalowy i ułatwiłoby otwarcie i utrzymanie w Szczecinku studiów dziennych. Dofinansowanie zostało rozłożone na trzy lata:

- w 2016 roku  -   200.000,00,-zł,
- w 2017 roku  -   300.000,00,-zł,
- w 2018 roku  -   300.000,00,-zł.

Otwarcie wydziału z kierunkiem Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest niepowtarzalną szansą na to, aby Szczecinek stał się miastem akademickim. Docelowo liczba studentów powinna osiągnąć liczbę kilkuset osób. Początkowo kształcenie będzie odbywać się na poziomie licencjatu, jednak Politechnika Koszalińska nie wyklucza rozszerzenia studiów o poziom magisterski.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: