Światowy Dzień Wody. W Szczecinku czerpiemy ją z 8 studni

  • KW
  • 2016-03-22 09:29:25
Światowy Dzień Wody. W Szczecinku czerpiemy ją z 8 studni
  • Foto: TV Gawex

Tylko 2,5% zasobów wody na Ziemi to wody słodkie, które mogą być przeznaczone do picia. Pamiętajmy o tym, nie tylko w czasie Światowego Dnia Wody. Światowy Dzień Wody ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, a obchodzony jest corocznie 22 marca.

Święto ma uświadamiać wszystkim, że problem z dostępem do czystej wody jest bardzo poważny i dotyczy ponad 1,1 mld ludzi, a więc co szóstego mieszkańca Ziemi! Nieracjonalne wykorzystanie wody, prowadzi do jej braku na coraz większych obszarach. Mieszkańcy wielu rejonów, w tym szczególnie Afryki, muszą zadowolić się kilkoma litrami wody na dobę.

W 2016 roku hasłem przewodnim Dnia Wody jest „Woda i praca”, co ma zwrócić uwagę na fakt, że istnienie praktycznie wszystkich miejsc pracy uzależnione jest od wody- ciągłości dostaw i jej jakości. Chociaż na co dzień tego nie zauważamy, musimy mieć świadomość, że Polska należy do obszarów, w których zasoby wodne są bardzo skromne. Średni roczny odpływ wód powierzchniowych (jeziora, rzeki) łącznie z dopływami z zagranicy wynosi około 62,4 km3. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, daje to roczny zasób wód 1 600 m3 wody, zaś w krajach europejskich zasób ten jest niemal trzykrotnie wyższy.

W Szczecinku woda czerpana jest z 8 studni o głębokości od 120-130 m z podziemnego zbiornika nr 126, którego dyspozycyjne zasoby szacowane są na około 99 tys. m3/dobę. Źródła wód są bardzo dobrze izolowane warstwami gliny, stanowiącej ochronę przed zanieczyszczeniem, a pionowy spływ wody z powierzchni do warstw wodonośnych trwa około 50 lat.

Woda nie wymaga dezynfekcji (chlorowania). W procesie technologicznym woda pozbawiana jest jedynie nadmiaru żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Ponadto szczecinecka woda posiada wysokie walory smakowe oraz zaliczana jest do wód mineralnych niskozmineralizowanych, z ogólną zawartością rozpuszczonych składników mineralnych na poziomie 383,8 mg/l.

Mamy bardzo dobrej jakości wodę, dbajmy więc o to, żeby jej nie zabrakło.

info: PWiK Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: