Zmiany w statucie MOPS oraz szczegółowe informacje dotyczące programu 500+

  • KW
  • 2016-03-14 09:47:08
Zmiany w statucie MOPS oraz szczegółowe informacje dotyczące programu 500+
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj (14.03) w szczecineckim Urzędzie Miasta odbyła się ekspresowa nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Zaraz po niej miała miejsce konferencja prasowa dotycząca realizacji programu Rodzina 500+ na terenie miasta Szczecinek.

W błyskawicznym tempie przebiegło dzisiejsze posiedzenie Rady Miasta. Sesja nadzwyczajna trwała zaledwie kilka minut i poświęcona była założeniom programu Rodzina 500+. Radni zmienili statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podjęli uchwałę o przekazaniu MOPS uprawnień do realizacji założeń niniejszego programu.

Po zakończeniu obrad odbyła się krótka konferencja prasowa w sprawie procedur wypłacania świadczeń finansowych w ramach programu Rodzina 500+. Zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą, na terenie naszego miasta świadczenie takie wypłacane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wydanie świadczeń, miastu Szczecinek zostało na ten rok przyznane około 12 milionów złotych. Szacuje się, że do pobierania świadczeń wychowawczych uprawnionych będzie około 3400 dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Aby brać udział w programie 500+, należy złożyć odpowiedni wniosek. Procedura przyjmowania wniosków uruchomiona zostanie 1 kwietnia 2016. Aby usprawnić pracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednocześnie uniknąć kolejek i długiego czasu oczekiwania, postanowiono podzielić proces przyjmowania wniosków według regionów naszego miasta.

Przyjmowanie wniosków wg. rejonów:
Rejon „A” i „F” - od 1 kwietnia do 22 kwietnia
Rejon „B” i „E” - od 25 kwietnia do 13 maja
Rejon „C” - od 16 maja do 3 czerwca
Rejon „D” - od 6 czerwca do 24 czerwca 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu 500+ w Szczecinku znajdą Państwo w poniższej informacji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: