Odpowiedź firmy Kronospan na konferencję prasową SIS Terra

  • KW
  • 2016-03-08 08:14:31
Odpowiedź firmy Kronospan na konferencję prasową SIS Terra
  • Foto: TV Gawex

Poniżej przedstawiamy odpowiedź firmy Kronospan w sprawie konferencji, którą zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra ze Szczecinka, 7 marca 2016 roku. Jej przedmiotem po raz kolejny był temat przywożenia na teren zakładu Kronospan w Szczecinku odpadów w postaci drewna poużytkowego.

O konferencji pisaliśmy w artykule: SIS Terra powraca do tematu odpadów. Poniżej przedstawiamy informację prasową nadesłaną do naszej redakcji przez Biuro Prasowe firmy Kronospan.

Zarzuty GIOŚ są natury biurokratycznej i absurdalne, ponieważ nie dotyczą tematu wykorzystania drewna poużytkowego do produkcji, zaś wszystkie nieprawidłowości, na które powołuje się inspektorat, mają charakter marginalny i incydentalny. Poza tym GIOŚ stwierdził, że wszystkie przedstawione przez WIOŚ w protokołach kontroli naruszenia zostały przez Kronospan usunięte w trakcie lub po kontrolach.

GIOŚ niezasadnie zgłosił sprzeciw wobec planowanej wysyłki odpadów do Polski. Oceniając bowiem całokształt okoliczności sprawy nie sposób stwierdzić, iż odbiorca narusza przepisy ochrony środowiska. Rozpatrując niniejszą sprawę GIOŚ wydał rozstrzygnięcie sprzeczne z interesem społecznym i słusznym interesem obywateli. Decyzja stoi bowiem w sprzeczności ze sformułowanym przez Komisję Europejską postulatem powstania w krajach Unii Europejskiej gospodarki o zamkniętym obiegu, opartej m.in. na działalności przedsiębiorstw, oferujących produkty wytworzone z surowców wtórnych, w tym wypadku – z drewna, pochodzącego z recyklingu.

Jak wskazał w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej Karmenu Vella - Komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa: „Potrzebujemy gospodarki o zamkniętym obiegu. Zatrzymywanie zasobów w obiegu gospodarczym obniża zarówno zapotrzebowanie na nowe zasoby, jak i negatywne oddziaływanie na środowisko, a także stwarza nowe możliwości biznesowe.  (…) Wdrażanie gospodarki o zamkniętym obiegu może okazać się najważniejszym postanowieniem na 2016 r.”.

Celem importu drewna poużytkowego jest ich dalsze wykorzystanie w produkcji przez Kronospan. Tym samym w sposób znaczący przyczyni się to do powstania w Polsce gospodarki o zamkniętym obiegu, której utworzenia dotyczy postulat Komisji Europejskiej. Jak zostało wskazane w artykule, opublikowanym na stronie GIOŚ (sic!), dotyczącym gospodarki o zamkniętym obiegu „Gospodarka bez strat szansą na zrównoważoną przyszłość”[1] – „Korzyści, jakie może przynieść wdrożenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym to przede wszystkim redukcja presji wywieranej na środowisko poprzez zmniejszenie masy wytwarzanych odpadów, zmniejszenie pozyskania surowców pierwotnych za sprawą większego wykorzystania surowców wtórnych, ograniczenie emisji. To także zminimalizowanie obecnie dużego uzależnienia Unii Europejskiej od importu materiałów, co, wobec rosnącej globalnej konkurencji o zasoby, zwiększy stabilność i niezależność naszego regionu. Nowe podejście ma także potencjał, by zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, ograniczyć koszty ich funkcjonowania oraz poprawić innowacyjność”.

Niezrozumienie konieczności ochrony zasobów naturalnych naszego środowiska w niektórych kręgach, w tym przez organizacje, które mienią się być ekologicznymi, wymaga jeszcze dużo edukacji i cierpliwości - by chronić zasoby naturalne, w tym wypadku leśne, tak, by zapewnić przyszłość następnym pokoleniom.

Dlatego Kronospan będzie nadal konsekwentnie prowadził politykę wykorzystania drewna poużytkowego do produkcji i ochrony zasobów naturalnych środowiska Wszystkie wątpliwości z tym związane są i będą wyjaśniane.

Biuro Prasowe Kronospan

Komentarze (2)

mieszkaniec 2016-03-08 10:15

Hipokryzja posunięta do granic absurdu ! Skoro jest to tak doskonały surowiec wtórny to niech go wykorzystują kraje, które się go pozbywają. Bo ja mam wrażenie, że pod zasłoną pro środowiskowego działania znaleziono sposób na pozbywanie się śmieci do krajów II sortu czyli m.in. Polski. Chciałbym zobaczyć w jaki sposób Kronospan wykorzystuję to tzw. drewno poużytkowe. Czy rzeczywiście wykorzystuje je w produkcji swoich wyrobów - w takim razie pewnie "wzrosła" jakość produktów, czy jest spalane co skutkuje wdychaniem przeze mnie i moje dzieci coraz świeższego powietrza. Sądząc po zapachach, które coraz częściej dochodzą do mojego nosa to wyczuwam w nich farbę z ławki która kiedyś stała w berlińskim parku.

Gość 2016-03-08 12:11

''Odpowiedź firmy Kronospan'' = Wy sobie dalej gadajcie a my dalej będziemy robić po swojemu. A swoją drogą powołują się na dyrektywy europejskie ale sami ich nie przestrzegają, trują ludzi tą parą wodną z kominów, tylko co tak śmierci cały czas? Kiedy się ktoś tym zajmie, tylko tak na poważnie a nie jak do tej pory bawią się w kotka i myszkę a ludzie umierają.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: