Erasmus Plus dla nauczycieli z Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-03-02 12:04:53
Erasmus Plus dla nauczycieli z Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy
  • Foto: Gomnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy

Nauczycie ze szczecineckiego Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku skorzystali z programu Erasmus Plus, aby doszkolić swoje umiejętności językowe poza granicami kraju. O to, jak wyglądał taki projekt i jakie są jego efekty, pytamy biorących w nim udział nauczycieli.

Erasmus Plus to program europejski, z którego mogą skorzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku jako pierwsze w mieście wykorzystało formę akcji KA 1 – Mobilność kadry edukacyjnej. Panie Agnieszka Pietnoczka, nauczycielka języka polskiego oraz Ewa Dyl, nauczycielka języka angielskiego, pod opieką merytoryczną dyrektor jednostki Beaty Ceglarz, napisały projekt pt: „Mobilni nauczyciele, innowacyjna szkoła, zmotywowani uczniowie”. Projekt ten został zaakceptowany i wysoko oceniony przez Agencję Narodową programu Erasmus Plus w Warszawie. Dzięki pozyskanemu grantowi 8-mioro nauczycieli z Gimnazjum nr 1 uzyskało możliwość wyjazdu na kurs, a tym samym podniesienia własnych kwalifikacji i wzbogacenia warsztatu edukacyjnego w trakcie rozbudowanych szkoleń zagranicznych. Projekt trwa od czerwca 2015 do czerwca 2017 roku.

Pierwszy z kursów odbywał się w Maladze, pięknym mieście na południu Hiszpanii i trwał 2 tygodnie. Nauczycielki miały okazję uczyć się tam od podstaw języka hiszpańskiego na kursie zorganizowanym przez Malaca Instituto. W ramach kursu przygotowawczego Panie brały też udział w zajęciach językowych, prowadzonych przez Panią Paulinę Sowę-Szlaz w szkole językowej Blue House w Szczecinku.

Jak powiedziała na Ewa Dyl, nauka języka w jego rodzimym kraju umożliwiła mi zanurzenie się w kulturze i historii Hiszpanii, co pomogło mi w opanowywaniu materiału kursowego i przetestowaniu go w praktyce. Po pierwszym tygodniu byłam w stanie samodzielnie zakupić bilety, znaczki, artykuły spożywcze, czy zamówić obiad w restauracji. Przywiozłam też ze sobą materiały edukacyjne i zdjęcia ciekawych miejsc, aby móc zainteresować uczniów możliwością rozwijania umiejętności językowych i poznawaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

Codziennie miałyśmy 4 godziny zajęć gramatyczno-leksykalnych i 2 godziny konwersacji. Do tego dochodziła oczywiście praca domowa. Co dwie godziny zmieniał się lektor, co pozwoliło nam zapoznać się z różnorodnymi akcentami, sposobami prowadzenia lekcji i metodami edukacyjnymi. My, nauczyciele zostaliśmy postawieni znowu w roli uczniów, to pewnie pomoże nam jeszcze lepiej dotrzeć do naszych podopiecznych - podsumowuje kurs Agnieszka Pietnoczka,

Kolejna grupa nauczycieli przygotowuje się już do udziału w warsztatach i szkoleniach, które odbędą się latem 2016 roku.

Erasmus Plus dla nauczycieli z Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: