120 tysięcy trafi do szczecineckich organizacji pozarządowych

  • KW
  • 2016-02-25 14:06:47
120 tysięcy trafi do szczecineckich organizacji pozarządowych
  • Foto: TV Gawex

Urząd Miasta w Szczecinku przedstawił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 stycznia 2016 r.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – 40 000 zł .

1. Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej - Letni Kurs Muzyczny dla mieszkańców Szczecinka - 18 000

2. Królewska Fundacja Romów - Dzień Romów połączony z konkursem prac plastycznych i koncertem cygańskim - 2 800

3. Społeczne Towarzystwo Oświatowe - XIX Festiwal Krajów Anglojęzycznych - 8 360

4. ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - X Rajd Niepodległości - 900

5. ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej - 700

6. ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - XXVI Rajd Ekologiczny - 800

7. ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - XX Rajd Andrzejkowo-Katarzynkowy - 570

8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno Historyczne Jazda 4x4 - Historia-Pamięć- Współczesność - 7 870

Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia – 80.000 zł

1. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet - Warsztaty integracyjno-międzypokoleniowe „Jesteśmy razem” - 1 000

2. Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z Asyżu Hospicjum to też życie – Pola Nadziei - 1 800

3. UKS Victoria - Zajęcia rehabilitacyjne i prozdrowotne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz udział w zawodach i imprezach integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną - 2 400

4. Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” - Rozmigany Szczecinek 2016 - 8 000

5. Stowarzyszenie Onkologia Szczecinecka - Szczecinecka „Koperta życia” - 7 000

6. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku - 11 000

7. Stowarzyszenie „ATUT” - XIII Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych „Skok do wody” Szczecinek 2016 - 2 000

8. Stowarzyszenie „ATUT” - Nie jesteś sam-mobilna obsługa dla seniora - 3 500

9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę - 2 000

10. Stowarzyszenie Amazonek - Nie tylko leki leczą - 6 000

11. Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters” - VIII Międzynarodowy Mityng Pływacki Masters-Szczecinek 2016 - 3 800

12. Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters”  - Udział mieszkańców Szczecinka w wieku 50+ w wyjazdowych zawodach pływackich kategorii MASTERS - 1 500

13. ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - „Śniadanie na trawie” w ramach obchodów 25-lecia 13. Czarnego Szczepu im. Zawiszy Czarnego w Szczecinku - 1 000

14. ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - Akademia Ratownika - 7 000

15. Fundacja „Przystań” - Muzyczne podróże II - 13 000

16. Fundacja „Przystań” - Trenujemy razem IV - 9 000

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: