Radni odrzucili uchwałę ws. wygaśnięcia mandatu radnego Marka Ogrodzińskiego

  • KW
  • 2016-02-22 11:46:11
Radni odrzucili uchwałę ws. wygaśnięcia mandatu radnego Marka Ogrodzińskiego
  • Foto: TV Gawex

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów debaty szczecineckich radnych, która odbyła się w poniedziałek (22.02) był zgłoszony przez grupę radnych projekt uchwały wygaszającej mandat radnego Marka Ogrodzińskiego. Ostatecznie odrzucono projekt tej uchwały.

Przypomnijmy, sprawa ta została poruszona podczas styczniowej sesji Rady Miasta Szczecinek. Wówczas radni opozycji zapowiedzieli, że występują z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu związanego z odwołaniem radnego Marka Ogrodzińskiego. W uzasadnieniu projektu uchwały zaznaczono, że Pan Marek Ogrodziński pełniąc funkcję radnego Rady Miasta Szczecinek jednocześnie pełni funkcję dyrektora do spraw medycznych w szczecineckim szpitalu, a według zgłaszających projekt uchwały, nie jest możliwe jednoczesne pełnienie tych dwóch funkcji. Do projektu uchwały dołączono także ekspertyzę prawną z Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu podtrzymującą opinię o niemożliwości łączenia dwóch funkcji oraz opinię prawną adwokata Czesława Podkowiaka, który zaznaczył, że nie doszło do naruszenia ustawy.

Sprawa ta została poruszona na dzisiejszej sesji Rady Miasta w punkcie szesnastym, który brzmiał ''Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Szczecinek''. Radni poświęcili kilkadziesiąt minut na debatę, wzajemnie tłumaczenie całej sytuacji oraz interpretację analizy Biura Analiz Sejmowych i opinii prawnej Czesława Podkowiaka. Radni Platformy Obywatelskiej zażądali od radnych opozycji ujawnienia pisma i pytania, które zostało zadane do Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Ostatecznie radni z opozycji nie udostępnili pisma, gdyż, jak zaznaczył radny Jacek Pawłowicz, nie posiadają przy sobie teych dokumentów. Także radny, którego sprawa dotyczyła, Marek Ogrodziński w swojej wypowiedzi po raz kolejny zaznaczył, że przed objęciem stanowiska w Radzie Miasta Szczecinek zasięgał opinii prawnej, czy łączenie stanowiska jest możliwe. Otrzymał odpowiedź pozytywną - dwa stanowiska nie kolidują ze sobą. Nie zarządzam szpitalem, jestem głównym lekarzem koordynującym. Być może nazwa mojego stanowiska "dyrektor ds. medycznych'' spowodowała, że nastąpiła taka pomyłka w umiejscowieniu mnie w strukturach szpitala - powiedział radny podczas sesji oraz poprosił o wyłączenie go z głosowania.

W głosowaniu udział wzięło 18 radnych, w tym przeciw było 14 osób, za 2 osoby i 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została odrzucona, jednakże radni opozycyjni mogą nadal zgłosić sprawę do wojewody.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: