Konkurs rozstrzygnięty. Opieka nad plażami dla SzLOTu

  • KW
  • 2016-02-15 13:58:54
Konkurs rozstrzygnięty. Opieka nad plażami dla SzLOTu
  • Foto: TV Gawex

Burmistrz Szczecinka rozstrzygnął konkurs dotyczący prowadzenia plaż i kąpielisk miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego w 2016 roku w Szczecinku.

Burmistrz Miasta zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert na prowadzenie w roku 2016 plaż i kąpielisk miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 18 stycznia 2016 r.

Burmistrz Miasta postanowił powierzyć realizację ww. zadania Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która jako jedyna złożyła ofertę oraz przeznaczyć na ten cel kwotę 149.000 zł.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: