Nowy Punkt Obsługi Programu PROSUMENT w Szczecinku już otwarty

  • KW
  • 2016-02-15 13:02:03
Nowy Punkt Obsługi Programu PROSUMENT w Szczecinku już otwarty
  • Foto: TV Gawex

W poniedziałek, 15 lutego br. przy Placu Wolności 8 w Szczecinku został otwarty nowy, trzeci w naszym województwie, Punkt Obsługi Programu Prosument.

Uroczystego otwarcia punktu dokonał Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie - Jacek Chrzanowski. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Zastępca Burmistrza Szczecinka Daniel Rak, Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas. Realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Program Prosument ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Program realizowany będzie w latach 2015-2022, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 roku, a środki wydatkowane będą do 2022 roku.

W nowym punkcie w Szczecinku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją na zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej o mocy do 40 kW (panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja ) lub ciepła, czyli źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych wskazanych w ustawach. Wszyscy ww. beneficjenci muszą posiadać prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. 

Wszelkie informacje oraz sposoby ubiegania się o dofinansowanie uzyskają Państwo w nowo powstałym punkcie przy Placu Wolności 8 oraz na stronie internetowej http://www.wfos.szczecin.pl

Relacja z otwarcia punktu już jutro (16.02) w TV GAWEX, zapraszamy!

Nowy Punkt Obsługi Programu PROSUMENT w Szczecinku już otwarty

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: