Radny Marek Ogrodziński straci mandat? Chce tego opozycja

  • KW
  • 2016-02-12 09:21:50
Radny Marek Ogrodziński straci mandat? Chce tego opozycja
  • Foto: TV Gawex

22 lutego, podczas najbliższej sesji Rady Miasta Szczecinek, radni zajmą się projektem uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Marka Ogrodzińskiego. Ten punkt do sesji został wprowadzony na prośbę radnych opozycji, którzy uważają, że Marek Ogrodziński nie może łączyć funkcji dyrektora do spraw medycznych w szczecineckim szpitalu z funkcją radnego.

Sprawa ta została poruszona już podczas ostatniej sesji Rady Miasta Szczecinek, 18 stycznia. Wówczas radni opozycji zapowiedzieli, że występują z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu związanego z odwołaniem radnego Marka Ogrodzińskiego. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że Pan Marek Ogrodziński pełniąc funkcję radnego Rady Miasta Szczecinek jednocześnie pełni funkcję dyrektora do spraw medycznych w szczecineckim szpitalu, tj. w spółce, w której miasto Szczecinek posiada udziały. Nie jest możliwe jednoczesne pełnienie przez radnego gminy funkcji dyrektora do spraw medycznych szpitala (spółki z udziałem gminy), o ile stanowisko to łączy się z wykonywaniem funkcji zastępcy kierownika jednostki lub byciem przedstawicielem czy pełnomocnikiem spółki.

Do projektu uchwały dołączono także ekspertyzę prawną Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Stwierdzono w niej, że nie jest możliwe jednoczesne pełnienie przez radnego funkcji dyrektora do spraw medycznych szpitala (spółki z udziałem gminy). Swoją opinię prawną w tej sprawie wystosował także adwokat Czesław Podkowiak, który zaznaczył, że nie doszło do naruszenia ustawy. Również według Przewodniczącej Rady Miasta Katarzyny Dudź, wniosek ten jest bezzasadny, ponieważ zanim radny Marek Ogrodziński zajął stanowisko w Radzie Miasta zwracał się o opinię prawną odnośnie tego, czy nie ma kolizji między pełnieniem funkcji radnego, a funkcją dyrektora w szczecineckim szpitalu. Uzyskał odpowiedź, że nie ma i taką samą odpowiedź podtrzymuje także radca prawny Urzędu Miasta Szczecinek, Czesław Podkowiak - powiedziała podczas ostatniej sesji Katarzyna Dudź.

Jak potoczy się dalej ta sprawa dowiemy się na najbliższej sesji Rady Miasta Szczecinek, 22 lutego, którą Telewizja Gawex będzie transmitowała na żywo. Już dziś zapraszamy Państwa przed telewizory.

Komentarze (1)

niki 2016-02-12 17:38

jak zwykle dwie opinie sprzeczne z soba

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: