''Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego'' po raz dwunasty

  • KW
  • 2016-02-12 08:46:03
''Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego'' po raz dwunasty
  • Foto: TV Gawex

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił XII edycję konkursu gospodarczego „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego”. Podobnie, jak w roku ubiegłym, kandydatury we wszystkich kategoriach mogą być zgłaszane przez mieszkańców naszego powiatu. Nagroda "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego" ma charakter honorowy i prestiżowy. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach nagradzani są statuetkami przyznawanymi przez Kapitułę Konkursu.

Celem tego konkursu jest:

- uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej w 2015 roku,

- uhonorowanie osoby, która w sposób ponadprzeciętny wpłynęła w 2015 roku na rozwój gospodarczy powiatu,

- promocja rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego,

- uhonorowanie osoby, która swoimi działaniami i zaangażowaniem w sferze pozagospodarczej wpłynęła na rozwój powiatu szczecineckiego oraz przyczyniła się do jego promocji,

- uhonorowanie wydarzenia, które w sferze pozagospodarczej sposób szczególny przyczyniło się do promocji powiatu szczecineckiego.

Nagrody w konkursie „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” będą przyznane w następujących kategoriach:

1.     Osobowość Gospodarcza Roku

2.     Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku

-         mikro i mały inwestor

-         średni i duży inwestor

3.     Najlepszy Produkt Roku

4.     Najlepszy Podmiot Działający w Usługach

5.     Firma z Klasą

6.     Pozagospodarcze:

-         Wydarzenie,

-         Osobowość Roku

Kandydatury w powyższych kategoriach mogą zgłaszać:

-         jednostki samorządu terytorialnego,

-         organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze,

-         organizacje działające w obszarach związanych z poszczególnymi kategoriami,

-         wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie, w swoim imieniu,

-         mieszkańcy powiatu.

Aby zgłosić kandydaturę/y należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faksem bądź dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta, w terminie do 18 marca 2016 r., zgłoszenie zawierające, w zależności od kategorii, określone dane – formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kategorii zamieszczone są na stronie http://www.powiat.szczecinek.pl

Adres:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

ul. 28 Lutego 16

78-400 Szczecinek,

e-mail: k.oles@powiat.szczecinek.pl, fax.: 94 37 29 247

Kandydatury można zgłosić również na kuponach konkursowych zamieszczonych w tygodniku ”Temat Szczecinecki” w wydaniach, które ukażą się 18 lutego i 03 marca 2016 r.  oraz na stronie www.gawex.pl

Poniżej przedstawiamy cele konkursu w poszczególnych kategoriach, zachęcając Państwa do zgłaszania kandydatur.

Celem konkursu w kategorii:

1.      „Osobowość Gospodarcza Roku” jest wyłonienie i promocja osób podejmujących działania szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego oraz prezentacja autorytetów w tej dziedzinie. Osobowością Gospodarczą Roku może być osoba, działająca na terenie powiatu szczecineckiego, która w sposób istotny i ponadprzeciętny nie bacząc na trudy działania, swoją pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego lub wywarła znaczący wpływ na zwiększenie inwestycji w powiecie.

2.      „Pozagospodarcze Wydarzenie i Osobowość Roku” jest wyłonienie i promocja:

-         osób wyróżniających się profesjonalizmem i skutecznością, które w roku 2015 wykazały się aktywnością i zaangażowaniem w dziedzinach pozagospodarczych. Osób wyróżniających się w środowisku, pomagających innym, robiących coś nieprzeciętnego, które poprzez swoją działalność i postawę przyczyniły się do promocji powiatu szczecineckiego,

-         wydarzeń pozagospodarczych - sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, politycznych, oświatowych itp. o zasięgu ponadregionalnym, promujących powiat szczecinecki. Wydarzeń, które zapadły

w pamięć ze względu na swój niecodzienny charakter.

3.      „Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku” jest wyłonienie i promocja przedsięwzięć inwestycyjnych roku 2015, które miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy powiatu, i promocję powiatu.

4.       „Najlepszy Produkt Roku” jest wyłonienie i promocja produktu posiadającego niepowtarzalne walory w swojej kategorii asortymentowej, które gwarantują jego konkurencyjną pozycję na rynku.

5.      „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach” jest wyłonienie i promocja usługi cieszącej się uznaniem konsumentów oraz wyróżniającej się wysoką jakością.

6.      „Firma z Klasą” jest wyłonienie i promocja liderów gospodarki rynkowej, którzy poprzez swoje działania (wprowadzanie nowych technologii, nowych produktów/usług, rozwój nowych inwestycji, wzrost zatrudnienia, odpowiednią politykę socjalną oraz wynagradzanie za pracę, podnoszenie kwalifikacji pracowników, działalność charytatywną, stosowanie zasad etyki, nie zanieczyszczanie środowiska, itp.) umacniają pozycję firmy i jej pozytywny wizerunek.

Wśród mieszkańców, którzy zgłoszą kandydata/ów rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 kwietnia 2016 r. podczas uroczystej Gali Konkursu.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: