Monitoring już rok w Straży Miejskiej

  • KW
  • 2016-02-10 13:52:20
Monitoring już rok w Straży Miejskiej
  • Foto: TV Gawex

Właśnie mija rok od momentu, kiedy to szczecinecka Straż Miejska zajęła się obsługą monitoringu. Operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili w minionym roku 1425 różnego rodzaju zdarzeń, z czego w 1282 zdarzeniach interweniowali sami strażnicy miejscy. Liczby pokazują, jak istotna jest taka forma zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta, którzy sami zresztą uważają, że kamery powinny być w każdym zakątku naszego miasta.

Wcześniej obsługa kamer odbywała się w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku. Policja jednak od pewnego czasu nie chciała mieć stałego wglądu na szczecineckie place i ulice. Zdecydowano więc, że zadanie monitoringu spocznie na Straży Miejskiej w Szczecinku. Prace przygotowawcze trwały od grudnia 2014 i dokładnie 1 lutego 2015 monitoring ruszył w budynku straży przy ulicy Karlińskiej. Do obsługi monitoringu przeszkolono i zatrudniono dziesięć osób. Osoby te pracują w ramach robót publicznych. Sytuacja z monitoringiem w Straży Miejskiej rozwinęła się tak szybko, że nie były przewidziane środki finansowe w budżecie na jego obsługę. Dlatego posiłkowaliśmy się robotami publicznymi i dzięki temu, że układa nam się dobrze współpraca ze starostwem i Powiatowym Urzędem Pracy, podpisaliśmy porozumienie o zatrudnieniu osób do obsługi monitoringu miejskiego w ramach robót publicznych - mówi Daniel Rak, zastępca Burmistrza Szczecinka. W tym roku również zabezpieczono środki na zatrudnienie dziesięciu osób w ramach robót publicznych.

Jak zaznacza Daniel Rak, wiele jest sygnałów od mieszkańców, że ten monitoring jest potrzebny. Także Rady Osiedli zgłaszają się do Urzędu Miasta i mówią o potrzebie zamontowania kamer na ich osiedlach. Ilość tych kamer na pewno zwiększa bezpieczeństwo w przestrzeniach publicznych. Jest ono najważniejsze i jestem przekonany, że monitoring zdaje egzamin. Po kilku udostępnionych publicznie nagraniach widzimy, że życie w naszym mieście szczególnie nocą nie jest takie spokojne. Trzeba to obserwować, a monitoring daje nam taką możliwość -  mówi nasz rozmówca.

Operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili w minionym roku 1425 różnego rodzaju zdarzeń, z czego w 1282 zdarzeniach interweniowali sami strażnicy miejscy. 78 zdarzeń zostało przekazanych Policji, 10 Urzędowi Miasta, 6 dla Pogotowia Ratunkowego, 5 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 2 zdarzenia dla SOK, 1 PSP, a 41 zarejestrowanych zdarzeń innym instytucjom. Przykładowo 573 ujawnione zdarzenia dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 390 ujawnionych zdarzeń to przypadki nieprawidłowego parkowania samochodów, 137 ujawnionych zdarzeń to przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, 76 ujawnionych zdarzeń to przypadki zaśmiecania terenu, uszkodzonych znaków drogowych itp., 73 ujawnione zdarzenia dotyczyły kradzieży, niszczenia mienia i innych przypadków dewastacji, a 44 przypadki to ujawnienie osób upojonych alkoholem, często leżących w miejscach publicznych. Jak zaznaczył w rozmowie z nami Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku Grzegorz Grondys, wachlarz ujawnianych zdarzeń jest bardzo szeroki.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: