Dobiega końca kadencja pięciu dyrektorów szczecineckich szkół

  • KW
  • 2016-02-04 15:12:08
Dobiega końca kadencja pięciu dyrektorów szczecineckich szkół
  • Foto: www.szczecinek.pl

Już w połowie marca br. zostanie rozstrzygnięty konkurs na dyrektorów pięciu jednostek edukacyjnych ze Szczecinka. Według ustawy takie konkursy powinny odbywać się co pięć lat, dlatego też Burmistrz Miasta Jerzy Hardie-Douglas niedawno ogłosił konkurs na te stanowiska.

Ustawa o systemie oświaty nakazuje, aby raz na pięć lat odbywały się konkursy na dyrektorów szkół. Organ prowadzący jednostki edukacyjne może także odstąpić od takiego konkursu i powierzyć funkcję obecnemu dyrektorowi na kolejną, drugą kadencję. W naszym mieście, z racji kończącej się kadencji dyrektorów w pięciu jednostkach edukacyjnych, postanowiono ogłosić konkurs. W tym roku mamy konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, nr 6 i nr 7 oraz Zespołu Szkół przy ulicy Wiatracznej i Gimnazjum nr 3 - mówi Joanna Powałka, dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty.

W związku z tym, Burmistrz Miasta Szczecinek Jerzy Hardie-Douglas ogłosił konkursy na dyrektorów szkół. Konkursy dla szkół podstawowych odbędą się 15 marca 2016 roku, a dla gimnazjów 16 marca. Aby kandydować trzeba spełnić kilka warunków. Trzeba być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym albo osobą, która pełniła przez jakiś okres czasu obowiązki kierownicze, posiadać obywatelstwo polskie. Wszystkie wymagania opisane są na stronie Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję, której skład jeszcze nie jest znany, ale z góry określona jest liczba osób w komisji. Znajdą się w niej między innymi przedstawiciele organu prowadzącego oraz przedstawiciele rady rodziców. Oferty konkursowe przyjmowane są do 29 lutego do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecinek.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: