703 tysiące złotych z mandatów. Straż Miejska podsumowuje 2015 rok

  • KW
  • 2016-02-03 10:45:55
703 tysiące złotych z mandatów. Straż Miejska podsumowuje 2015 rok
  • Foto: TV Gawex

Początek każdego roku to czas podsumowań. Nie inaczej jest w jednostkach publicznych, takich jak np. Straż Miejska, która ujawniła, czym zajmowała się przez cały 2015 rok oraz ile mandatów przyznano i ile pieniędzy pozyskano z tego tytułu.

703 300 złotych - tyle wyniosła suma przyznanych mandatów przez szczecinecką Straż Miejską w ubiegłym roku. Na kwotę składają się mandaty z różnych wykroczeń. Przykładowo, wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu przyniosły instytucji 5800 złotych z 46 mandatów. Dodatkowo sporządzono w tym wykroczeniu 281 wniosków do sądu oraz 20 spraw przekazano innym instytucjom. Wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odnotowano 1300, w tym wystawiono 257 mandatów na łączną kwotę 17 600 złotych, 20 spraw przekazano innym instytucjom i przyznano 1023 pouczeń.

Do najczęściej występujących na terenie miasta wykroczeń z działu wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej należą sytuacje, kiedy osoby upojone alkoholem leżą w różnego rodzaju miejscach publicznych i często są obnażone, zabrudzone wymiocinami lub fekaliami oraz wykroczenie - używanie słów nieprzyzwoitych - informuje Grzegorz Grondys, Komendant Straży Miejskiej Szczecinek. W roku 2015 z tego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 664 wykroczeń. Z tej liczby, w 518 przypadkach zastosowano pouczenia, w 28 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 2 000 zł, skierowano również 98 wniosków o ukaranie i 20 spraw przekazano innym instytucjom.

Najbardziej dochodowe były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Zaliczają się tutaj mandaty z fotoradarów. Za wyjątkiem fotoradaru stacjonarnego przy ul. Pilskiej, fotoradar mobilny był ustawiany jedynie w czasie i miejscach narzuconych nam przez Komendę Powiatową Policji w Szczecinku - informuje Komendant Straży Miejskiej. Fotoradary w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wykonały 15 203 zdjęcia, rejestrując 8114 wykroczeń - 7089 zdjęć zostało odrzuconych z uwagi na ich nieczytelność, brak tablic rejestracyjnych lub błąd pomiaru. Wystawiono 5110 mandatów na łączną kwotę 661 300 zł, pouczono 536 sprawców. Próg prędkości, na jaki ustawiany jest fotoradar to 12 km/h, czyli więcej niż obowiązująca w danym miejscu prędkość.

Łącznie, w minionym roku Straż Miejska wystawiła 5653 mandaty, pouczyła 4818 razy, sporządziła 1687 wniosków do sądu i 187 spraw przekazała innym instytucjom.

Od 1.02.2015 r. Straż Miejska w Szczecinku zajmuje się obsługą monitoringu miejskiego. Do siedziby straży zostały przeniesione urządzenia, stworzono dwa stanowiska do obsługi monitoringu. Operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili 1425 różnego rodzaju zdarzeń, z czego w 1282 zdarzeniach interweniowali sami strażnicy miejscy. 78 zdarzeń zostało przekazanych Policji, 10 Urzędowi Miasta, 6 dla Pogotowia Ratunkowego, 5 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 2 zdarzenia dla SOK, 1 PSP, a 41 zarejestrowanych zdarzeń innym instytucjom. Przykładowo 573 ujawnione zdarzenia dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 390 ujawnionych zdarzeń to przypadki nieprawidłowego parkowania samochodów, 137 ujawnionych zdarzeń to przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, 76 ujawnionych zdarzeń to przypadki zaśmiecania terenu, uszkodzonych znaków drogowych itp., 73 ujawnione zdarzenia dotyczyły kradzieży, niszczenia mienia i innych przypadków dewastacji, a 44 przypadki to ujawnienie osób upojonych alkoholem, często leżących w miejscach publicznych. Wachlarz ujawnianych zdarzeń jest bardzo szeroki. O niektórych zdarzeniach ujawnianych za pomocą monitoringu informowaliśmy media publikując filmy z zarejestrowanych zdarzeń - mówi Grzegorz Grondys.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: