Przebudowa drogi powiatowej Stare Wierzchowo-Drężno z dofinansowaniem

  • KW
  • 2016-01-28 14:07:53
Przebudowa drogi powiatowej Stare Wierzchowo-Drężno z dofinansowaniem
  • Foto: TV Gawex

32 projekty budowy i przebudowy dróg w naszym województwie zostaną dofinansowane w ramach rządowego programu rozwoju infrastruktury drogowej. 27 stycznia wojewoda Piotr Jania zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Na tej liście znalazła się także przebudowa drogi nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo-Drężno.

Kwota 44,5 mln zł przeznaczona w tym roku na realizację programu w województwie zachodniopomorskim została podzielona po połowie, na 19 dróg gminnych oraz 13 powiatowych. Łącznie inwestycje obejmą 36 km lokalnych dróg. Wydatki samorządów na ten cel szacowane są na ponad 56 mln zł.

Do programu zachodniopomorskie samorządy zgłosiły 62 wnioski. 53 z nich spełniły wymogi formalne i zostały ocenione przez komisję pod względem merytorycznym. Komisja przyznawała punkty według kryteriów przyjętych w programie, m.in.: podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowy spójnej sieci dróg publicznych, a także  wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych oraz lokalnych ośrodków gospodarczych. Premiowane były kontynuacje wcześniej realizowanych projektów oraz współpraca podmiotu zgłaszającego zadanie z innymi jednostkami.

W programie przyjęto, że dotacja nie może przekraczać 3 mln zł, a zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W danym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat z dotacji na dwie inwestycje. Maksymalnie wsparcie może wynieść 50 procent wartości projektu.

Takie 50-procentowe wsparcie otrzyma również powiat szczecinecki na przebudowę drogi Stare Wierzchowo-Drężno. Koszt całej inwestycji to 859 tysięcy złotych. Powiat otrzyma więc dofinansowanie w kwocie 429 500 złotych.

info: ZUW Szczecin

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: