Agregaty i motopompa dla służb ratowniczych powiatu szczecineckiego

  • KW
  • 2016-01-26 15:23:08
Agregaty i motopompa dla służb ratowniczych powiatu szczecineckiego
  • Foto: Marcin Tadzik, Starostwo Powiatowe Szczecinek

Służby ratownicze powiatu szczecineckiego otrzymają dodatkowe wsparcie w przypadku konieczności pilnego usunięcia skutków wypadków, zdarzeń losowych czy klęsk żywiołowych. Nowoczesne agregaty prądotwórcze i motopompa dostępne są praktycznie „na telefon”.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Szczecineckiego wzbogaciło się o cztery wydajne agregaty prądotwórcze oraz nowoczesną motopompę, która przyda się wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba szybkiego usunięcia wody i szlamu z podtopionych budynków, ulic lub pól uprawnych. Nowoczesne urządzenia zostały już dostarczone do szczecineckiego magazynu CZK. Faktycznie, dzięki inicjatywie Starosty Krzysztofa Lisa udało się nam nabyć nowoczesne urządzenia, poszukiwane i potrzebne zwłaszcza w przypadku zdarzeń losowych - mówi Sebastian Korecki, pełnomocnik starosty ds. zarządzania kryzysowego. To sprzęt wysokiej klasy, który będzie mógł wspomagać akcje ratunkowe w miejscach dotkniętych klęskami żywiołowymi czy innymi zdarzeniami losowymi.

Nie oznacza to jednak, że będzie mógł z nich skorzystać każdy, kto zgłosi taką potrzebę. Urządzenia pozostaną do dyspozycji wójtów i burmistrzów, na których prośbę sprzęt może zostać nieodpłatnie udostępniony. Może się to okazać nieocenionym wsparciem w przypadku wystąpienia na terenie danej gminy dotkliwych zdarzeń losowych oraz wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba udzielenia wsparcia technicznego, przy prowadzonych akcjach ratunkowych.

Urządzenia zostały wstępnie sprawdzone i zakonserwowane tak, aby można było skorzystać z nich zawsze wtedy, gdy zajdzie taka konieczność. Są to cztery agregaty prądotwórcze, z których każdy dysponuje mocą 8,2 kW, a zasilane są silnikami na benzynę bezołowiową. Waga jednego urządzenia to 31,5 kilogramów. Ciężka, bo ważąca niemal trzy razy tyle, motopompa szlamowa dysponuje mocą 7,4 kW, a jej wydajność, to 1600 l/min. Zasilana jest także silnikiem benzynowym.

Nowoczesne agregaty prądotwórcze oraz motopompa zakupione zostały w ramach programu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych”. Całe zadanie, to niemal 600 tys zł, z czego na zakup agregatów i motopompy to wydatek niemal 50 tys. zł. Samorząd Powiatu Szczecineckiego pozyskał na ten cel dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2007-2013.

Stosowne instrukcje trafiły już do wszystkich osób i instytucji, uprawnionych do korzystania z zakupionego wyposażenia. Przypominamy jednak, że w przypadku wystąpienia konieczności skorzystania z wymienionych urządzeń prosimy o kontakt z Sebastianem Koreckim - pełnomocnikiem starosty ds. zarządzania kryzysowego.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: