Uchwały przyjęte jednogłośnie, wnioski i zapytania radnych kontrowersyjne

  • KW
  • 2016-01-18 11:24:33
Uchwały przyjęte jednogłośnie, wnioski i zapytania radnych kontrowersyjne
  • Foto: TV Gawex

W poniedziałek, 18 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie szczecineckiej Rady Miasta. Na sali obrad zasiadło 17 radnych, którzy zajęli się dziesięcioma punktami w porządku obrad.

Na dzisiejszej sesji radni podjęli kilka uchwał, z których najważniejsze to wybór ławników do Sądu Rejonowego oraz do Sądu Pracy. Wszystkie głosowania na sali obrad były w przypadku tej sesji jednogłośne, jednakże nie obyło się bez kontrowersji, które tradycyjnie już miały miejsce w punkcie dziewiątym - wnioski i zapytania radnych. 

Pod koniec grudnia miało miejsce wycięcie dwóch wiekowych drzew w Alei Parkowej - rozpoczął swoje zapytanie radny Jacek Pawłowicz. Mieszkańcy Szczecinka zgłosili ten fakt do mnie, do stowarzyszenia. Byłem w tym miejscu, jest to miejsce obok którego niedawno miasto sprzedało działkę. Wygląda to tak, jakby komuś te drzewa przeszkadzały i zasłaniały widok na jezioro -  dodał J. Pawłowicz i poprosił o pełną dokumentację z wycinki drzew, które, według radnego i według opinii specjalisty, o którą poprosił, były zdrowe i nie zagrażały przechodniom. W odpowiedzi na ten zarzut, Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas zaznaczył, że radny Jacek Pawłowicz zapoznawał się z pełną dokumentacją w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinku, pośród których znajdowała się także dokumentacja fotograficzna wskazująca na to, że drzewa są chore. Mieliśmy ze Starostwa pozwolenie i wycinka została zgodnie z prawem wykonana. Bardzo bym prosił, żeby pan nie insynuował... - odpowiedział Burmistrz Miasta Szczecinek. W tej sprawie wypowiedział się także Pan Wojciech Smolarski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczecinek, który potwierdził konieczność wycinki drzew oraz radny Marek Ogrodziński, który zwrócił uwagę na fakt, że to Starostwo Powiatowe wydaje decyzję o wycince na wniosek Urzędu Miasta.

Kolejną kontrowersyjną sprawą, poruszoną podczas sesji, był wniosek Klubu Razem dla Szczecinka o wprowadzenie do porządku obrad kolejnej sesji Rady Miasta, punktu dotyczącego odwołania radnego Marka Ogrodzińskiego. Podczas październikowej sesji poinformowaliśmy o ekspertyzie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, która stwierdziła, że Pan Marek Ogrodziński pełniąc funkcję dyrektora w Spółce Szpital, gdzie miasto ma udziały, nie może być jednocześnie radnym -  mówił w imieniu klubu RdS radny Jacek Pawłowicz. Ta informacja także spowodowała spore poruszenie na sali obrad. Według Przewodniczącej Rady Miasta Katarzyny Dudź, wniosek ten jest bezzasadny, gdyż zanim radny Marek Ogrodziński zajął stanowisko w Radzie Miasta zwracał się o opinię prawną odnośnie tego, czy nie ma kolizji między pełnieniem funkcji radnego, a funkcją dyrektora w szczecineckim szpitalu. Uzyskał odpowiedź, że nie ma i taką samą odpowiedź podtrzymuje także radca prawny Urzędu Miasta Szczecinek, Czesław Podkowiak - informuje nas Katarzyna Dudź. 

Wątpliwości radnych opozycyjnych wzbudził również fakt, że pod koniec listopada 2015 roku został stwierdzony fakt wygaśnięcia mandatu radnego Janusza Leszko, jednakże brał on udział w posiedzeniach i głosowaniach Rady Miasta Szczecinek. Komisarz Wyborczy wygasił mandat radnego Janusza Leszko pod koniec listopada, natomiast w grudniu mieliśmy bardzo ważną sesję budżetową. Opozycja zadała mi pytanie, czy ja, jako przewodnicząca, wystąpię do wojewody i wydziału nadzoru z wnioskiem o unieważnienie naszych uchwał. Mecenas Czesław Podkowiak zaznaczył, że takie same problemy w innych miastach w Polsce nie doprowadziły w żadnym przypadku do unieważnienia uchwał, więc uważam, że nie ma powodu, aby występować z takim wnioskiem -  mówi Katarzyna Dudź, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek.

Dzisiejsze obrady trwały niespełna dwie godziny i bacznie przyglądała się nim młodzież z Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku. Kolejne posiedzenie Rady Miasta Szczecinek odbędzie się prawdopodobnie w lutym.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: