Ranking Perspektyw 2015: Technikum Zawodowe ZS nr 1 im. KEN najlepsze w mieście i 11 w województwie

  • KW
  • 2016-01-14 14:17:24
Ranking Perspektyw 2015: Technikum Zawodowe ZS nr 1 im. KEN najlepsze w mieście i 11 w województwie
  • Foto: www.szczecinek.pl

Miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” opublikował najnowszy Ranking Liceów Ogólnokształcących 2016 r. Wśród szczecineckich szkół licealnych najlepszym okazało się być Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO, które zajęło 12 miejsce w województwie i 368 w całej Polsce. Natomiast najlepsze w naszym mieście Technikum Zawodowe Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej zajęło także 11 miejsce w województwie i 278 w Polsce.

Ranking szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W przypadku techników warunkiem dodatkowym było, aby do egzaminu zawodowego przystąpiła co najmniej połowa absolwentów.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, przy czym dla liceów pod uwagę brana była jedynie matura zdawana w "nowej formule" oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. W zestawieniu liceów uwzględniono łącznie 500 szkół. (na podst. inf. PAP)

Jeśli chodzi o szczecineckie szkoły to najwyżej uplasowało się Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO, które zajęło 12 miejsce w województwie oraz 368 w kraju. Druga szczecinecka szkoła, która została ujęta w rankingu, to I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety. Zajęło ono 14 miejsce w województwie, a w rankingu ogólnym 500+, czyli nie udało mu się uplasować wśród pierwszych 500 szkół. 

W Rankingu Techników rywalizowało 300 szkół. Po raz pierwszy zwyciężyło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w ZSP w Kleszczowie (woj. łódzkie). Kolejne miejsca zajęły Zespół Szkół Łączności w Krakowie i Technikum Zawodowe nr 7 z Nowego Sącza.

Wśród szkół tego typu, najlepsze w Szczecinku jest Technikum Zawodowe nr 1 w ZS nr 1 im. KEN - 11 miejsce w województwie zachodniopomorskim i 278 w kraju. W tym samym rankingu, na 38 miejscu w województwie znalazło się Technikum Zawodowe nr 5 w ZS nr 6 im. St. Staszica oraz Technikum w ZS nr 2 im. Księcia Warcisława IV - pozycja 44 i na pozycji 48 Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 5.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: