Pierwsza sesja Rady Miasta w nowym roku

  • KW
  • 2016-01-13 14:12:28
Pierwsza sesja Rady Miasta w nowym roku
  • Foto: TV Gawex

Już w najbliższy poniedziałek, 18 stycznia, odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Szczecinek.

Sesja Rady Miasta Szczecinka odbędzie się w dniu 18 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej ratusza.

Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek: z dnia 14.12.2015r. oraz z dnia 28.12.2015r.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.

4. Uchwała uchylająca uchwałę Rady Miasta Szczecinek.

5. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

6. Uchwała w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2016-2019.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Zamknięcie sesji.

inf. Tomasz Czuk.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: