Nadzwyczajna sesja Rady Miasta o ławnikach i wyborach do Rady Osiedla Trzesieka

  • KW
  • 2015-12-28 08:39:34
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta o ławnikach i wyborach do Rady Osiedla Trzesieka
  • Foto: TV Gawex

W poniedziałkowy poranek (28.12) w szczecineckim ratuszu spotkali się radni na zaledwie kilkunastominutowej sesji.

Porządek dzisiejszych obrad zakładał 5 punktów. Pierwsze dwie uchwały związane były z ławnikami na kadencję 2016-2020: uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję od 2016r. do 2020r. oraz uchwała w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję od 2016r. do 2020r.

Ostatnia uchwała związana była z wyborami uzupełniającymi do Rady Osiedla Trzesieka, które odbędą się 13 marca 2016 roku. Rada Osiedla Trzesieka w dniu 16 grudnia 2015r. podjęła uchwały o wygaśnięciu 3 mandatów, a wybory uzupełniające przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Natomiast w dniu 17 grudnia 2015r. kolejny radny Rady Osiedla Trzesieka złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego w/w osiedla.

Tym razem obeszło się bez żadnych kontrowersji i po krótkich głosowaniach Przewodnicząca Rady Miasta - Katarzyna Dudź -  zamknęła obrady, składając przy okazji wszystkim radnym noworoczne życzenia. Kolejna sesja odbędzie się już po nowym roku.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: