Radna Gminy Szczecinek, Halina Mozolewska, straciła mandat

  • KW
  • 2015-12-15 14:40:10
Radna Gminy Szczecinek, Halina Mozolewska, straciła mandat
  • Foto: TV Gawex

Podczas dzisiejszej (15.12) sesji Rady Gminy Szczecinek radni zdecydowali o wygaśnięciu mandatu radnej Haliny Mozolewskiej, która jest jednocześnie prezesem szczecineckiego PKSu.

Od września 2015 roku PKS w Szczecinku prowadzi przewozy dzieci i młodzieży z gminy Szczecinek do szkół. Prezesem szczecineckiego PKSu jest Halina Mozolewska, która jest także radną gminy Szczecinek. Kilka tygodni temu do wojewody zachodniopomorskiego wpłynęło pismo o wygaśniecie mandatu radnej, gdyż według niego nie powinna ona wykorzystywać mienia gminnego do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym wojewoda Marek Tałasiewicz poprosił o pełną dokumentację związaną z przetargiem na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej oraz wystąpił do Rady Gminy Szczecinek o wygaszenie mandatu radnej Haliny Mozolewskiej.

Jeden punkt w porządku dzisiejszej sesji Rady Gminy został poświęcony właśnie stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej. Zanim jednak przeszło do głosowania, odbyła się dość burzliwa dyskusja na ten temat. Głos zabrała także Halina Mozolewska - wszystko, co miałam powiedzieć już powiedziałam w wielu komisjach, przejrzałam też wiele przepisów. Uważam, że te pomówienia są bezpodstawne. W przepisie jest napisane, że radny nie może prowadzić działalności na własną rzecz, ani też nie może zarządzać działalnością w gminie, w której stał się radnym. Takiej sytuacji tutaj nie ma, ja zarządzam autobusami na zasadzie przetargu nieograniczonego. Gdyby to było zapytanie ofertowe, takie, które nie obliguje gminy do przeprowadzenia przetargu, zgodnie z ustawą, byłaby inna sytuacja. Wtedy można byłoby uznać, że była to umowa obustronna - mówiła podczas wtorkowej sesji H. Mozolewska. 

Po wystąpieniu Haliny Mozolewskiej radni przystąpili do głosowania ws. przyjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnej. Za było 7 głosów, 4 przeciw i 1 głos został wstrzymany. Radnej przysługuje teraz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni, a następnie w przypadku oddalenia skargi skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: