Budżet na 2016 rok uchwalony

  • KW
  • 2015-12-14 13:43:32
Budżet na 2016 rok uchwalony
  • Foto: TV Gawex

To z pewnością było jedno z najdłuższych posiedzeń Rady Miasta w tym roku. Trudno zresztą się temu dziwić. Sesje budżetowe zawsze budzą kontrowersje, a te z kolei przekładają się, co zresztą oczywiste, na długość ich trwania. Dzisiaj było podobnie. Wśród tematów, którymi zajmowali się dzisiaj radni, spore emocje wzbudziła dyskusja na temat kształtu przyszłorocznych wydatków miasta i zaproponowanych przez opozycję zmian budżetowych.

Spośród zgłoszonych przez Razem dla Szczecinka propozycji, ożywioną dyskusję wywołał postulat uwzględnienia wydatków związanych z postulowanym przez rząd zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. Sugestie, aby zakładane przychody miasta, pomniejszyć o wydatki, wynikające z wprowadzenia zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku zostały jednak odrzucone. Jest mało prawdopodobne, aby  postulat rządowy został w tym roku  wprowadzony w życie, więc nie ma potrzeby dokonywania korekty naszego budżetu - stwierdził w swej polemice Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas.

Radni koalicji RdS proponowali okrojenie wydatków na kulturę i sport. Postulat ten nie znalazł jednak uznania w oczach pozostałej części radnych. Największe emocje wywołała jednak dyskusja nad planowaną przebudową Placu Wolności  oraz ulicy 9 Maja. Jeden z opozycyjnych radnych zaproponował nawet, aby zamiast remontu radni przegłosowali budowę sanitariatów w mieszkaniach komunalnych, które ich nie posiadają.

Spotkało się to z natychmiastową ripostą burmistrza, który stwierdził, że kompleksowy remont  Placu Wolności i popularnego deptaka po kilkudziesięciu latach użytkowania nawierzchni polbrukowej jest po prostu konieczny i nie ma najmniejszych powodów, aby odkładać go w czasie, tym bardziej że po oddaniu do użytku nowego budynku ZGM TBS przy ulicy Polnej, 25 rodzin zamieszkujących obecnie w substandardowych lokalach, które nie posiadają toalet, przeniesionych zostanie do nowych mieszkań.

Podsumowując założenia budżetowe na rok 2016 burmistrz Jerzy Hradie-Douglas stwierdził, że kondycja finansowa Szczecinka jest znakomita, a miasto po raz kolejny nie zaciągnie kredytów, zmniejszając tym samym swoje zadłużenie w 2017 roku  do poziomu nieprzekraczającego 30 % swoich dochodów.

Głosowanie  nad przyjęciem budżetu było matematyczną formalnością. Za przyjęciem budżetu w zaproponowanym przez burmistrza kształcie głosowało 15 radnych, przeciwko było 3 - wszyscy z koalicji Razem dla Szczecinka.

Sesję, po niemal trzech godzinach obradowania, zakończyły zapytania radnych. Ale nawet w tym punkcie dzisiejszego porządku obrad nie zabrakło emocji. Temperatura dyskusji oraz polemik, mimo przedświątecznego już czasu,  była tak wysoka, że przewodnicząca Rady Miasta kilkakrotnie zmuszona była przywoływać radnych do porządku, odbierając nawet w niektórych przypadkach im głos.

Następne posiedzenie Rady Miasta już w 2016 roku.

info: Tomasz Czuk, UM Szczecinek

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: