Zmiany w strukturze organizacyjnej szczecineckiej Straży Miejskiej

  • KW
  • 2015-12-14 12:27:31
Zmiany w strukturze organizacyjnej szczecineckiej Straży Miejskiej
  • Foto: TV Gawex

Podczas dzisiejszej (14.12) sesji Rady Miasta Szczecinek radni zagłosowali nad uchwałą w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Szczecinku. Przegłosowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpią zmiany w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej w Szczecinku. Przyczyną ich wprowadzenia jest zmiana dwóch ustaw regulujących funkcjonowanie straży gminnych w Polsce. W lipcu 2015 r. została podpisana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych. Na mocy wprowadzonych zmian, prawo do ujawniania wykroczeń za pomocą urządzeń rejestrujących przekraczanie dopuszczalnej prędkości należy do inspekcji Transportu Drogowego. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2016 r. w Straży Miejskiej w zostanie zlikwidowany Referat ds. ruchu drogowego. Od tego roku w siedzibie szczecineckiej straży jest obsługiwany monitoring miejski. Przy jego obsłudze pracuje kilka osób zatrudnionych w zmianowym systemie pracy. Z rozpoczęciem nowego roku zostanie utworzony więc Referat ds. monitoringu miejskiego. Z dniem 1 stycznia b.r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, które zobowiązały administratorów danych do powołania administratora bezpieczeństwa informacji w jednostce. Osoba pełniąca tą funkcję podlega bezpośrednio osobie będącej administratorem danych.     

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności sprawiły, że należało zmienić Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Szczecinku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: