Aktywnie i wesoło na świetlicy w Wilczych Laskach

  • Redakcja TV Gawex
  • 2015-12-04 11:39:58
Materiał wideo: KUCHNIA KSIĘCIA WARCISŁAWA

W Polsce, obok świetlic środowiskowych, przy domach kultury, czy świetlic socjoterapeutycznych, działa coraz więcej świetlic wiejskich. Pełnią one ważną rolę integrującą środowisko mieszkańców jednak jest ich wciąż zdecydowanie za mało. Na terenie gminy szczecinek status świetlicy wiejskiej mają tylko dwa obiekty. Dlatego obok świetlic powstają sale świetlicowe. Tak jest właśnie we wsi Wilcze Laski gdzie sala świetlicowa dzięki wysiłkom sołectwa i mieszkańców działa wyjątkowo prężnie.

Świetlica wielska, czy sala świetlicowa to budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. To także miejsce spotkań i działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji. O tym czy rzeczywiście pełni ona taka funkcję  decyduje samorząd lokalny,  gmina, czy sołectwo ale przede wszystkim  sami mieszkańcy, którzy inicjują różne projekty i realizują swoje pomysły na urozmaicenie życia wiejskiej społeczności. 

Sala świetlicowa w Wilczych Laskach, którą odwiedziliśmy z kamerą TV Gawex, na co dzień jest  gwarna i wesoła. Dzieci przychodzą tu po szkole odrabiać lekcje i spędzać czas  z kolegami. Dzięki wysiłkom mieszkańców i pozyskanym przez nich pieniądzom dzieci mają tu stół do pin-ponga i piłkarzyki, w które mogą grać kiedy na boisku znajdującym się  za świetlicą pada deszcz lub śnieg.

Codziennie około 20 tka dzieci pozostaje tu pod opieką Pani Elżbiety Orzechowskiej, w godzinach od 15:00 do 19:00. Pani Ela organizuje im czas poprzez różne zabawy i dba o ich bezpieczeństwo. Sala świetlicowa ma swoją kuchnię i dzięki pomocy z funduszu sołeckiego dzieci mogą tu liczyć na ciepłe napoje a czasem nawet na posiłek.

W ramach sali świetlicowej działa tu  Stowarzyszenie Kobiet Wilcze Laski  - które zrzesza dziś 12 pań. Panie spotykają się raz w tygodniu w ramach różnych wspólnych aktywności, są to piecznie ciast, tworzenie dekoracji, warsztaty rozwoju, czy po prostu spotkania towarzyskie.  Do aktywnych kobiet chętnie dołączają inni mieszkańcy. Jak się  osobiści przekonaliśmy na świetlicy w Wilczych Laskach jest gwarno, miło i na pewno wesoło.

Od kilku tygodni Panie spotykają się w ramach warsztatów decoupage, a obecnie uczą się technik filcowania. Środki na ten cel Panie pozyskały z dofinansowania, wnioski napisały same. Jak mówi nam Genowefa Łosek czas spędzony tutaj, z innymi kobietami, nie jest stracony. Lepiej jest wyjść z domu i wspólnie coś robić, niż siedzieć w domu i narzekać.

Jak zapewnia Małgorzata Zbawiona Pulsakowska prezeska Stowarzyszenia Kobiet Wilcze Laski  Stowarzyszenie razem z Panią Sołtys Haliną Zalejarz  i radą sołecką prowadzi liczne działania na rzecz integracji mieszkańców. Co roku na terenie świetlicy odbywają się Mikołajki na których rozdawane są paczki wszystkim dzieciom. Stowarzyszenie przez cały rok wypracowuje środki na ten cel, a dzięki wsparciu sołectwa udaje się co roku przygotować aż 70 paczek dla  najmłodszych. Z Sali chętnie korzystają także dorośli mieszkańcy Wilczych Lasek, organizowane są tu potańcówki, andrzejki, czy imprezy sylwestrowe

Na przykładzie Wilczych Lasek wyraźnie widać, że świetlice i sale świetlicowe pełnia ważną i są bardzo potrzebne. Doceniają je także mieszkańcy, którzy zamiast siedzieć w domach chętnie uczestniczą w różnych aktywnościach. Wydaje się, że wraz z rozwojem samorządności lokalnej, ich rola i pozycja w społeczności lokalnej  powinna być  jeszcze wzmacniana.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: