Radni ustalili stawki za usuwanie pojazdów z miejsc publicznych i ich przechowywanie

2017-11-29 14:55:51

Rada Powiatu Szczecineckiego każdego roku ustala wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Maksymalna wysokość stawek opłat…


Rój os na budynku Patronki

2016-10-10 15:08:08

Szczecineccy strażacy interweniowali dzisiaj (10.10) około godziny 15 na ulicy Lelewela w Szczecinku. Interwencja dotyczyła roju os, który zlokalizowany był pod dachem budynku Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego ''Patronka''. Na miejsce zadysponowano podnośnik…