Punkt obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym

2020-10-17 17:54:40

Powiat szczecinecki w strefie czerwonej. Decyzją starosty szczecineckiego Krzysztofa Lisa w urzędzie Starostwa Powiatowego w Szczecinku wyznaczono punkt, w którym od najbliższego poniedziałku (19.10) będą przyjmowani interesanci.


Nowe zasady przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym

2020-06-09 09:23:22

Od początku czasu trwania pandemii COVID 19 Powiat Szczecinecki ustanowił specjalne zasady obsługi interesantów odwiedzających Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Sprawy można było załatwić internetowo, ale odwiedzający urząd petenci mieli również…