Parada czerwonych czapek

2015-12-07 11:52:35

Ach co to był za dzień! Dużo czerwonych czapek, cukierków i cztery Mikołaje!