Busy dla Gmin Szczecinek i Borne Sulinowo

2019-09-18 15:58:21

O dwa dziewięciosobowe busy wzbogacą się Gminy Borne Sulinowo oraz Szczecinek. Przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych samochody zasilą tabor borneńskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie oraz turowskiego…


PFRON z nowym modelem rehabilitacji kompleksowej

2019-08-28 12:25:29

Nowy program rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln zł ma pomóc powrócić na rynek pracy osobom, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego…


PFRON podjął rozmowy z lokalnymi instytucjami

2019-08-14 15:00:15

Blisko 250 osób zostało bez pracy po pożarze fabryki w Szczecinku. Zakład pracy chronionej „Opak” zatrudniał w ostatnim czasie 47 osób niepełnosprawnych, z kolei spółka „Lopak” 78 osób. Obie firmy…


PFRON wzmocni działania. Nowa ustawa o dostępności

2019-07-22 15:42:03

W piątek 19 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych,…


Blisko 330 000 zł dofinansowania z PFRON

2019-06-13 15:27:42

Łącznie ponad 328 tys. zł dofinansowania pozyskał Powiat Szczecinecki ze środków PFRON na realizację projektów w obszarach B i D w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.


PFRON dofinansuje zakup 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

2018-07-28 21:44:12

Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje zakup trzech pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.


Program "Aktywny samorząd" 2013

2013-12-31 10:46:16

Powiat Szczecinecki na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dwóch lat poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku realizuje pilotażowy programu pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze…