CHODŹ NA SŁOWO - 22 marca 2019

Rozważania na temat Ewangelii wg. św. Łukasza 13,1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Materiał wideo: CHODŹ NA SŁOWO - 22 marca 2019

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: