CHODŹ NA SŁOWO - 16 listopada 2018

Rozważania na temat Ewangelii św. Marka 13,24-32 o Sądzie Ostateczny.

Materiał wideo: CHODŹ NA SŁOWO - 16 listopada 2018

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: